Arbejdsgrupper

Du kan være med i vores kommunalpolitiske  baggrundsgruppe (KB). Gruppen er åben for alle medlemmer, som interesserer sig for lokalpolitik.

Gruppens overordnede opgave er – i samarbejde med vores valgte byrådsmedlemmer, og på grundlag af vores program – at varetage den løbende kommunalpolitik lokalt.

Ud over Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe – der har Henrik Stougaard som kontaktperson (henrikst@roskilde.dk) – er der nedsat undergrupper i relation til de af byrådets udvalg, hvor vi er repræsenteret.
Aktuelt (februar 2018) drejer det sig om følgende:

  • Klima- og miljøgruppe, kontaktperson: Henrik Stougaard  – henrikst@roskilde.dk
  • Skole-børnegruppe, kontaktperson: Bjarne Rasmussen – bjaras@webspeed.dk
  • Social-, sundheds og beskæftigelsesgruppe, kontaktperson: Susanne Lysholm Jensen – susannelj@roskilde.dk

Man bliver medlem af baggrundsgruppen KB eller en af undergrupperne ved henvendelse til
gruppens kontaktperson. Derefter bliver man sat på gruppens mailing-liste og modtager dermed indkaldelser til møder og anden information.

Gruppernes arbejdsform er nærmere beskrevet i dette papir!