Lokale

Lokale Booking

Du kan reservere vores lokale i Skt. Pedersstræde 1E ved at sende en mail til Hans Doll (hansdoll1335@gmail.com).

Lokalet ligger i gården bag butikken Karibu.

Ud over dato og tid, bedes du oplyse hvad lokalet skal bruges til.

2018

jan. 10. kl. 16.30 – 18.30 SUF

jan.  14. kl 12 – 16 møde i Regionen vedr. valg af kandidat til EU valget.

jan 17. kl. 18 – 22 Folkebevægelsen mod EU