Lokale

Lokale Booking

Du kan reservere vores lokale i Skt. Pedersstræde 1E ved at sende en mail til Hans Doll (hansdoll1335@gmail.com).

Lokalet ligger i gården bag butikken Karibu.

Ud over dato og tid, bedes du oplyse hvad lokalet skal bruges til.

2018

Juli:
22. kl. 10 -18 PYD

August:
13. kl. 19 -22 medlemsmøde
21. kl. 19 – 21 bestyrelsesmøde
25. kl. 10 – 18 social baggrundsgruppe-strategimøde

Oktober:
10. kl. 18 – 21 Folkebevægelsen mod EU