Sådan arbejder vi

I Enhedslisten Roskilde arbejde vi på mange forskellige måder og med mange forskellige emner. Parlamentarisk, udenomsparlamentarisk, lokalt, nationalt og internationalt. Vi kæmper for socialisme, men også for den mindste forbedring. Vi står for fællesskab, mere demokrati, økonomisk lighed, kulturel mangfoldighed, et renere miljø, et rigt kulturliv og international solidaritet. Hvis du også brænder for en mere retfærdig verden og et bedre Roskilde, er Enhedslisten noget for dig. Der er mange muligheder for aktiviteter. Her er lidt om, hvem vi er, og hvad vi laver.

Medlemsmøder
Kernen i vores arbejde er medlemsmøderne, som vi holder en gang om måneden i vores lokale i Sankt Peders Stræde 1E – kun 5 minutters gang fra stationen. Her sætter vi hver gang et emne på dagsordenen, som vi vender og drejer politisk. Vi tilstræber en debatkultur, hvor alle kommer til orde, og hvor ingen skal holde sig tilbage med deres mening. Nogle gange finder vi folk udefra – måske et folketingsmedlem – til at komme og holde et oplæg, hvis vi ikke kan finde en i afdelingen. Vi forholder os både til lokale, nationale og internationale emner, alt efter hvad der er aktuelt, hvad der diskuteres i landsorganisationen og hvad der er interesse for. På medlemsmøderne er der desuden praktiske oplysninger og andre informationer. Her kan man altid komme med spørgsmål og forslag. Møderne ligger på forskellige ugedage.

Bestyrelsen
Bestyrelsen bliver nedsat på vores årlige generalforsamling, men møderne er naturligvis åbne for alle medlemmer. Bestyrelsen planlægger medlemsmøderne, fungerer som bindeleddet mellem de forskellige grupper, holder kontakt med landskontoret, tager forskellige initiativer, tager kontakt til nye medlemmer og meget andet. Det er i det hele taget bestyrelsen, der står for de mere praktiske ting, så det hele fungerer.
Kontakt Åge Skovrind på 60 87 98 16.

Aktioner og aktiviteter
Vi flytter ikke noget ved bare at holde møder med os selv. Derfor prøver vi hele tiden at være i offensiven og komme ud med budskaberne. det kan være om trafikken i Roskilde, eller om finansloven i folketinget, og alle der har lyst, kan være med. Vi arrangerer aktioner, happenings, uddeler materialer, sætter plakater op, skriver læserbreve og hvad vi nu har lyst til. Nogle gange laver vi ting som er aktuelt i forhold til hvad Enhedslistens landsorganisation arbejder med. Andre gange tager vi selv nogle initiativer. Eller vi laver noget i fællesskab med andre her i byen. Engagementet er uforpligtigende. Man er meget velkommen til at være med til en enkelt aktion eller komme med fede ideer.
Kontakt Danny på 26 12 47 54.

Kommunalpolitiske baggrundsgrupper
Ved valget i november 2017 fik vi to pladser i Roskilde byråd, hvor vi er repræsenteret af Susanne Lysholm Jensen og Anna Bondo Nielsen (indtrådte som suppleant for Henrik Stougaard, som trådte ud 1. marts 2021). Selv om de arbejder flittigt med mange sager, er det et stort arbejde at sidde i byrådet, når man kommer fra et lille parti. Vi andre kan jo heller ikke lade være med at blande os i, hvad de går og laver. Derfor har vi en baggrundsgruppe, som diskuterer dagsordenen inden hvert byrådsmøde, kommer med forslag, ændringsforslag osv. Her er naturligvis også plads til flere. Hvis du synes parlamentarisk arbejde er spændende, er baggrundsgruppen noget for dig. Du kan læse mere om de kommunalpolitiske arbejdsgrupper i dette papir!

Vi har undergrupper om 1) klima og miljø, 2) skole og børn og 3) sundhed, socialt og beskæftigelse. Det modsvarer de udvalg, Enhedslisten sidder i. Desuden har vi lavet en liste over medlemmer, som ved noget om et særligt emne. Eksempelvis folkeskolelærere og forældre, som vi rådfører os med, når det handler om folkeskolen.

Har du lyst til at være med i baggrundsgruppen, eller vil du gerne høres, når vi diskuterer en bestemt sag, så kontakt Thomas på 28 87 00 32.

Andre arbejdsgrupper

Vi har andre arbejdsgrupper, som tager sig af forskellige opgaver – både mere permanent og enkeltstående opgaver. Du kan se en samlet oversigt over de aktuelle arbejdsgrupper her!

Det sociale i afdelingen
Det er vigtigt for os, at afdelingen fungerer godt socialt, så vi har lyst til at fortsætte det politiske arbejde. Derfor forsøger vi at finde nogle lidt mere hyggelige rammer, hvor vi kan få en kop kaffe eller en øl, så vi kan lære hinanden at kende. Ind imellem laver vi nogle mere sociale arrangementer; hygge, udflugter, fester, julefrokost eller andet.

Som sagt har vi mange pinde i ilden, så der er noget for enhver. Men vi vil altid gerne have flere hænder og friske kræfter. Det centrale er dog medlemsmøderne. Vi vil gerne lytte til dig og dine holdninger, ideer, kritik og meget andet. Det er vigtigt, at alle er med til at deltage i de politiske diskussioner og udvikle organisationen. I Enhedslisten er der plads til alle.

Kom og vær med!