Sådan startede det

SOL banede vej for Enhedslisten
Forud for kommunevalget i november 1989 blev der i Roskilde og enkelte andre kommuner taget initiativ til at samle den lokale venstrefløj. Disse lokale fælleslister var med til at bane vej for Enhedslisten, som blev grundlagt samme efterår.

Socialistisk Liste
På en smuk forårsdag 1. april 1989 i Amtsgymnasiets store kantine i Roskilde lød det: “Det er uansvarligt, hvis venstrefløjen ikke samler sig og går imod den borgerlige offensiv.”

Ordene kom fra Henrik Egelund, som var byrådsmedlem for Venstresocialisterne og anledningen var stiftelsen af Socialistisk Liste, hvor omkring 50 venstrefløjsfolk var samlet for at starte opbygningen af den første enheds-socialistiske liste i byens historie. I godt et år forinden havde DKP, VS og SAP arbejdet tæt sammen omkring kommunalpolitiske spørgsmål og var blevet enige om, at det nu var nødvendigt med en egentlig fælles organisation, der mere slagkraftigt kunne stille op til efterårets kommunalvalg.

“Der er en fantastisk solidaritet mellem partierne. Vi er enige om, at vi skal samarbejde og der skal en samlingsproces i gang”, fortsatte Henrik Egelund, men lagde samtidig en lille dæmper på den opløftede stemning i salen: “Det er dog ingen idyl, der er forskellige vægtninger, for eksempel om hvilken vægt vi skal lægge på forlig med arbejderflertallet i byrådet”. Et flertal der bestod af Socialdemokratiet og SF.

– Det skulle vise sig at være en præcis forudsigelse af de store problemer, som Socialistisk Liste kom ud i nogle år senere, fortæller Christian Holtet, som repræsenterede Enhedslisten i byrådet fra 1997 og en af dem, der som medlem af SAP var med ved starten.

– Men ved dannelsen af Socialistisk Liste, som snart ikke kom til at hedde andet end SOL, var stemningen og optimismen stor. Mange så samlingen af venstrefløjen som svaret på de tilbageslag, venstrefløjspartierne havde oplevet årene før.

– Det var hensigten fra starten, at listen skulle være et åbent tilbud til alle socialister, uanset om de var organiserede eller ej, og hurtigt blev der nedsat en række arbejdsgrupper, der skulle udforme det lokalpolitiske program og vedtage det i en meget demokratisk struktur, fortæller Christian

Socialister i byråd
Den nye liste i Roskilde blev allerede repræsenteret fra starten. I forvejen sad Henrik Egelund i byrådet for VS.

Til kommunalvalget blev Jan Hjort, maskinarbejder og medlem af DKP, opstillet, og i november blev han så valgt som SOLs første og – skulle det vise sig – sidste byrådsmedlem.

SOL var ganske aktiv ved sin start. Hurtigt kom der mere end hundrede medlemmer, der blevet lavet et blad og uddelt tusinder af foldere på gader og torve. Men uenighederne, som hele tiden havde eksisteret mellem DKP’erne på den ene side og VS og SAP på den anden, lod sig ikke så let overvinde.

Traumatiske oplevelser
Christian beretter om byrådsarbejdet i Roskilde:
– Jan Hjort blev relativt hurtigt desillusioneret af arbejdet i byrådet. Den socialdemokratiske borgmester i byen havde på baggrund af sine traumatiske oplevelser med SF nogle år før fuldstændigt og konsekvent undladt at bruge arbejderflertallet og samarbejdede udelukkende med de borgerlige partier i, hvad der spottende blev kaldt “det forenede byrådsparti”.

Derfor kom Jan Hjort, støttet af DKP, i stigende grad med forslag til, hvor man kunne samarbejde med socialdemokraterne, forslag der “blot” ville indebære, at man gik med til visse “mindre” nedskæringer og visse “ubetydelige” skattestigninger. “Vi skal mere på banen. Vi skal virke ansvarlige. Vi skal være brobygger mellem SF og Socialdemokratiet, så får vi indflydelse,” var byrådsmedlemmets forslag til ny politisk linje.

De nye toner gav anledning til skarpe diskussioner. Mange fandt, at Jan Hjorth brød med det politiske grundlag for SOL, og bølgerne gik højt. Efter 2 år foreslog DKP så, at man nedlagde SOL, men inden dette forslag kunne komme til afstemning, havde jan Hjorth forladt listen og var blevet løsgænger.

Mandattyv
“Nu kan det være nok”, udtalte han. “Jeg har ikke længere kræfter til at deltage i en opslidende fraktionskamp” sagde han og placerede hovedansvaret på SAP’erne, som havde ydet “indædt modstand” og skabt “mistænkeliggørelse”.

DKP’s forslag om nedlæggelse af SOL blev stemt ned, og en stor del af DKP-medlemmerne forlod SOL. Kort tid efter meldte Jan Hjort sig ind i Socialdemokratiet under højlydte protester fra SOL, der straks stemplede ham som “mandattyv”

Slut med SOL
I Roskilde fortsatte Socialistisk Liste sit arbejde og stillede op igen i 1993, men måtte notere en tilbagegang i stemmetal og fik ikke valgt noget byrådsmedlem. Året efter blev SOL omdannet til en lokalafdeling af Enhedslisten, som blev repræsenteret i byrådet i 1997. I 2001 manglede der 8 stemmer, men i 2005 blev Enhedslisten igen repræsenteret i Roskilde med et enkelt mandat (3,3 procent). Det samme var tilfældet i 2009 (2,9 procent), men i 2013 oplevede Enhedslisten sin hidtil største fremgang og fik med 9,1 procent indvalgt tre medlemmer af byrådet.

(redigeret efter artikel i Socialistisk Information)