Op og ned i historierne om ROMU

“ROMU” – dvs. museerne i Roskilde, Lejre og Frederikssund, samt rockmuseet Ragnarock – har gennem noget tid fået en hel del negativ presseomtale. De brogede billeder giver umiddelbart indtryk af en pressekampagne, der køres ud fra motiver i stil med “vi må få bestyrelsen til at udskifte direktøren”, og “vi må have ledelsen til at tage hånd om medarbejdertrivslen”.

Et nærmere kendskab til forholdene giver imidlertid et noget anderledes indtryk. Enhedslisten har, og har ret længe haft, et medlem i ROMUs bestyrelse. Først Christian Holtet, siden Jonas Paludan og nu Henrik Stougaard. Det er således på en mangeårig baggrund, vi kan kommentere på de noget brogede billeder, man har fået via medierne, siger Henrik Stougaard, og uddyber:

”ROMU består som nævnt af en række mindre museer. De er fusioneret over de seneste år, og samtidig er der sket en ekspansion i form af først og fremmest Ragnarock. Denne proces har givet en del personalemæssig utryghed, hvilket ikke er blevet mindre af, at man i museumsverdenen ofte får midlertidige bevillinger, og derfor gør udstrakt brug af projektansættelser. Dette har givet udfordringer, men i modsætning til det indtryk, man får af dele af presseomtalerne, så har ROMUs bestyrelse og ledelse løbende været opmærksomme på og har arbejdet med disse udfordringer. Siden 2013 er der således foretaget gentagne APV’er suppleret med trivselsundersøgelser. Disse rapporter har ikke været alarmerende dårlige, men har bestemt peget på forbedringsmuligheder. Derfor er der i samarbejde med medarbejderne udarbejdet handleplaner. Alle elementer i disse handleplaner er der løbende blevet fulgt op på, og dette sker fortsat.”

”Særligt vedrørende de meget personlige angreb, der er fremkommet mod ROMU’s hidtidige direktør Frank Birkebæk, bør det – ud over det foranstående – nævnes, at intet af denne personlige kritik hidtil er rejst af medarbejdere eller disses organisationer overfor bestyrelsen. Hverken overfor bestyrelsen officielt, eller uofficielt overfor enkeltmedlemmer af bestyrelsen. Det forekommer i øvrigt udelukkende at være manden, der gås efter, og ikke bolden, når et personangreb af denne karakter fremkommer efter, faktisk lang tid efter, at den angrebne person har meddelt sin fratræden. Da Politiken startede pressesagen med sin forsideartikel, var museet nemlig allerede midtvejs i ansættelsesprocessen for en ny direktør. Navnet på den ny direktør forventes at kunne offentliggøres meget snart, lige omkring 1. juli 2017.

”Endelig er der også fremkommet et lidt kuriøst angreb, hvor ROMU mistænkeliggøres for sin opgørelsesmetode for besøgstallet. Hertil kan helt tørt præciseres, at det man i dele af pressen tilskriver og bebrejder ROMU for, det er præcis den opgørelsesmetode, som Kulturministeriet udtrykkeligt har anbefalet, og som for øvrigt følges af stort set alle berørte museer.”

”De helt sorte billeder kan altså afvises, og det hele kan minde om historien om den lille fjer, der blev til fem høns. Initiativtagerne bag pressekampagnen, herunder dagbladet Politiken, har naturligvis haft deres egne formål med kampagnen. Disse motiver kan vi kun gisne om. Det er imidlertid helt klart, at det ikke reelt kan handle om de indledningsvist nævnte motiver, for disse er tydeligvis opfyldt på forhånd.”

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

48 − = 39