Budgetforliget: Det bliver grimt

Tre hurtige bemærkninger til budgetforliget

Først, hvorfor er Enhedslisten ikke med i aftalen?  Det skyldes budgettets samlede rammebesparelse, der summer op i ca 60 mio kr !  Det er en besparelse, der kunne undgås, hvis man var villig til at strække likviditetsforbedringen over fire år i stedet for to. Det er ren grønthøsterbesparelse. Der er ikke sat ’adresse’ på noget af det endnu, bortset fra at budgetpartierne har aftalt, at beløbet skal tages indenfor serviceområdet. Besparelserne vil derfor slå fuldt igennem som serviceforringelser. Det bliver grimt.

Som det andet bemærkes, at alle byrådets øvrige partier med denne aftale har forpligtet sig til, at de i hele perioden KUN kan fremsætte budgetrelaterede byrådsforslag, HVIS samtlige øvrige budgetpartier på forhånd er enige. Med andre ord vil Enhedslisten i den kommende budgetperiode blive det eneste parti, der i byrådet frit kan fremsætte selvstændige forslag vedrørende budgettet. Det vil vi fra Enhedslisten naturligvis benytte os af i nødvendigt og passende omfang.

Tredje og sidste bemærkning handler om, at selvom det på ingen måde opvejer den store rammebesparelse, så indeholder budgettet også positive elementer, som Enhedslisten selvfølgelig støtter. Det handler blandt andet om, at de 25 mio. i rammebesparelse, der hidtil har været indbagt i budgettet, nu er fuldt synliggjort. Dertil kommer opgraderingen af vores borgerrådgiver-funktion, flere flygtninge i job, fortsættelse af Headspace, 100 voksenlærlinge, moderat løft til ældreområdet, hensigtserklæringer på klimaområdet, samt bedre vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

_ _ _

Enhedslistens byrådsgruppe, Susanne Lysholm Jensen og Henrik Stougaard