Roskilde Kommunes indsats for borgere ramt af en hjerneskade

Bente Rich fremlagde følgende betragtninger på vegne af Enhedslisten

Over hele Danmark led behandlingen af mennesker med en hjerneskade et tab i kvaliteten af behandlingsindsatsen, da kommunerne overtog dette vigtige område. Roskilde Kommune bør gå foran i en forbedring af indsatsen til såvel de borgere, der rammes af en hjerneskade som til deres pårørende.

Man skal iværksætte flere indsatser på samme tid, nemlig opbygning af dokumentation af erfaringer med den aktuelle indsats i kommunen, såvel gode som dårlige eksempler. Dette kan kun ske i et tæt samarbejde med de familier, der har et medlem ramt af en hjerneskade. Samtidig skal indsatsen fremover bygge på viden og forskning fra de professionsskoler, der uddanner de relevante faggrupper. Et samarbejde mellem kommune og de store uddannelsesinstitutioner i kommunen burde være selvfølgelig.

Det er almenkendt, at en hurtig og kvalificeret indsats til den ramte efter udskrivelsen fra et regionalt sygehus er afgørende for det endelige resultat af genoptræningen. Efterfølgende skal dette opretholdes af et tilbud om vedligeholdelse af det opnåede. Hertil skal de ramte og deres pårørende have en hurtigt indsat sammenhængende rådgivning og støtte.

Enhedslisten vil arbejde for den nødvendige forbedring af indsatsen til hjerneskadede og deres pårørende. De dertil nødvendige ressourcer skal findes.

 Bente Rich
Enhedslisten i Roskilde