SF stemmer Roskilde endnu længere væk fra minimumsnormeringer!

SF har gennem længere tid slået sig op som værende det parti, der tager hånd om børnene og børnefamilierne. Både nationalt, hvor de gjorde et stort nummer ud af deres støtte til minimumsnormeringer, og lokalt, hvor der er givet udtryk for, at velfærden, herunder forholdene for kommunes børn og unge, skal prioriteres.

 

Derfor undrer det mig mere end bare en smule, at SF i Roskilde byråd er gået med i et budgetforlig, hvor der spares 55 mio. kroner på kommunens drift årligt, herunder 22 mio. på skole- og børneområdet. Det fører til forringede forhold for børn og unge i Roskilde Kommune, herunder for daginstitutionerne.

 

Havde dette været en nødvendighed, som nogle i forligskredsen giver udtryk for, var det en ting. Sagen er bare den, at det ikke er tilfældet. Enhedslisten er kommet med et budgetforslag, som demonstrerer, hvordan vi både kan skabe balance i budgettet og prioritere velfærden. Dertil kommer, at forligskredsen har forpligtet sig til ikke at fremsætte forslag, der påvirker budgettet uden på forhånd at blive enige med alle de andre i forligskredsen. Man kan fristes til at spørge, hvordan SF har tænkt sig at indfri deres løfte om minimumsnormeringer under disse forhold, hvor der både skal skæres ned på børne- og ungeområdet, og skal skabes enighed i en forligskreds, der strækker sig fra SF til Venstre og Liberal Alliance.

 

Minimumsnormeringer handler ikke bare om at sikre, at der er en voksen til stede. Det handler langt mere grundlæggende om at prioritere trivsel for børn i kommunen, at give dem en god start på livet og den omsorg, som alle burde have krav på, også mens forældrene er på arbejde. Dette er meget mere end blot tal i et regneark, det handler i bund og grund om at give dem en værdig start på livet. Det mener jeg bør veje væsentligt tungere end nedskæringer, som er fuldkommen unødvendige, når det kommer til stykket. Jeg troede sådan set, at SF var enige i dette, men jeg må desværre konstatere, at det ikke er tilfældet.

 

Danny Nielsen

Medlem af Enhedslisten Roskilde

(Indlægget er sendt til de lokale medier)