Sidste nyt: Budgetbehandling udsat

På foranledning af en henvendelse fra Enhedslisten har borgmester Joy Mogensen udsat behandling af budgettet på byrådsmødet i dag. Enhedslisten gjorde tidligere på dagen opmærksom på, at tidsfristerne fastsat i Styrelsesloven ikke ville være overholdt, og at en haste-vedtagelse af det budgetforslag, som endnu ikke var offentliggjort, derfor ville være ulovlig.

 

Udsættelsen betyder, at der ikke længere er grund til at møde talstærkt op til byrådsmødet i dag for at protestere mod de planlagte forringelser. Til gengæld bliver der mere tid at diskutere indholdet i det budgetforslag, som alle partier undtagen SF og Enhedslisten er med i – og tid til at samle en stærkere modstand.

 

I en pressemeddelelse tidligere på dagen skrev Enhedslisten blandt andet:

 

Når Økonomiudvalget i Roskilde mødes i dag kl. 16:00, vil Henrik Stougaard fra Enhedslisten protestere mod, at punktet om budget bliver behandlet og begære sagen udsat. Det indebærer, at budgetforslaget ikke som planlagt kan 1. behandles på byrådsmødet, som starter en time senere.

 

Det sker med henvisning til, at den i Styrelseslovens § 8, stk. 4 angivne tidsfrist er stærkt overskredet. Samtidig gøres det gældende, at sagen tåler opsættelse, idet fristen for førstebehandling af budgettet er så langt ude i fremtiden som 15. september.

 

”Den tidsplan, der køres efter, er lodret ulovlig. Det konkrete materiale skulle være udsendt 4 dage før mødet og tilgængeligt mindst 3 hverdage før mødet. Det ulovlige forhold omfatter både Økonomiudvalgets og byrådets behandlinger i morgen, samt 2. behandlingen i oktober. Dette overrasker os i og med, at tidsplanen for møderne af forvaltningen er forelagt udvalg og byråd uden bemærkninger om, at der kunne være problemer med lovligheden,” skriver Enhedslistens to byrådsmedlemmer i et brev, som i går aftes blev afsendt til borgmester Joy Mogensen (S). På det tidspunkt havde partiet ikke modtaget noget forslag til budget.