Skole/SFO-Temaanalyse skyder helt ved side af

Her i starten af august måned har den kommunale forvaltning udsendt en temaanalyse på skole og SFO-området, med nogle meget dramatiske “rationaliserings og besparelsesmuligheder”. Fra Enhedslisten tager vi kraftigt afstand fra de ideer, der præsenteres om skolenedlæggelser og nedlæggelse/indskrænkning af SFO’ernes selvstændige arealer. Og vi tager afstand fra tanken om at nedlægge enhedsskolen (hvor børn i 0.-9. klasse går på sammen skole) ud fra det ene formål, at der skal spares penge.

Det er en dårlig ide at bringe denne undersøgelse i spil på skolerne netop nu fordi:

  • Roskildes økonomi er ikke i nærheden af at være så dårlig, at det berettiger til at lave så drastiske ændringer og forringelser!
  • Personale, ledelser og skolebestyrelser i Roskilde har ikke brug for den voldsomme usikkerhed, denne debat fører med sig. Her ved skolestart bør alle kræfter koncentrere sig om at samles om det, det reelt handler om lige nu – at lægge gejst og energi i at forme det nye skoleår.

Men nu kører debatten, og vi opfordrer alle involverede til, at man rundt omkring er aktive mht. tydeligt at markere sine argumenter imod de skitserede forringelser.

Temaanalysen er udsendt før politikerne overhovedet har forholdt sig til den. Og ingen politikere har nikket ja til indholdet til hverken denne eller de temaanalyser, der samtidig er udsendt på andre områder. Derfor tror vi på, at der denne gang er pæne chancer for at byrådspolitikerne både vil lytte og lade fornuften råde!

Henrik Stougaard og Anna Bondo Nielsen

Enhedslisten, Roskilde

Indlægget har været bragt i Dagbladet Roskilde