Skoleudvidelse var valgflæsk

Den 29. august indgik B, C, O, V og A et budgetforlig, som lægger rammerne for, hvordan vores fælles skattekroner skal bruges i 2019. Et forlig som møder forundring og skuffelse her i Trekroner. I budgettet for 2018 afsatte politikerne nemlig 40 millioner kroner til en udvidelse af Trekronerskolen. 40 millioner som nu er pist forsvundet i det nye budgetforlig.

Trekroner er en bydel i rivende udvikling og vores lokale folkeskole har haft svært ved at følge med. Intet tyder på, at den udvikling stopper. Entreprenørmaskinerne kører på fuldt drøn, hvad enhver kan forsikre sig om, hvis man besøger vores smukke bydel.

Det er man også klar over blandt politikerne på Rådhuset. Den 7. april 2017 udfærdigede forvaltningen i Roskilde Kommune nemlig et notat med titlen “Boliger og befolkning”. Her kan man læse følgende:

” I perioden 2017-2021 forventes der opført i alt ca. 661 boliger yderligere i Trekroner og i alt ca. 212 boliger i Vindinge.

661 nye boliger i Trekroner!

Vi glæder os til at byde vores nye naboer velkommen til, men det vil uvægerligt føre til et yderligere pres på vores lokale folkeskole.

Det er baggrunden for, at forvaltningen udarbejdede endnu et notat om løsningsmuligheder for en udvidelse af skolekapaciteten. Det korte af det lange blev, at budgetforligspartierne med forliget for 2018, afsatte 40 millioner kroner til ” en fleksibel og fremtidssikret udvidelse af Trekronerskolen“.

Hvis vi ser på det budgetforlig som netop er blevet indgået for 2019, så er de 40 millioner fordampet lige op i den blå luft. Hvad er der sket?

Jo, der kommer stadigvæk flere nye borgere til Trekroner. Nogle fordi de flytter hertil, andre fordi de bliver født her. Ingen her tror på, at befolkningstilvæksten ikke vil fortsætte. Men hvorfor så sætte 40 millioner kr. af i budgettet for 1018, for så at fjerne dem i budgettet for 2019? Forklaringen er meget enkel. 2018 var et valgår. Det er 2019 ikke. Vælgerne i Trekroner blev foregøglet at politikerne tog udfordringerne i Trekroner seriøs. Det var bare ikke tilfældet. Skoleudvidelsen var rent valgflæsk.
Med venlig hilsen
Jonas Paludan
Munksøgård 20

Medlem af Enhedslisten

Dette er sendt som læserbrev til Roskilde Avis