Stærke hold og opmærksomme ledere skaber den bedste skole

Debatindlæg fra Anna Bondo Nielsen, folkeskolelærer og byrådskandidat for Enhedslisten
“Kundskaber og færdigheder, oplevelse, fordybelse, virkelyst, fantasi og tillid til egne muligheder”.

Det er nøgleord for det, man ved lov har vedtaget, at vi i folkeskolen skal give til børnene. Det er det, læreren, skoleledelsen, forvaltningen og byrådet skal have for øje i enhver beslutning, der tages.

Planlægger og tilrettelægger læreren en undervisningssituation, der indfrier denne målsætning for klassen, for den enkelte elev?

Bakker ledelsen den enkelte lærer op i, at kunne præstere det, der kræves for, at det kan lade sig gøre?

Står forvaltningen for en koordination, en retning og en organisering, som giver skoleledelsen det bedste rum for dette? Beslutter byrådet nogle hensigtsmæssige overordnede rammer og retningslinjer, som forvaltningen skal agere ud fra?

Børn, forældre og lærere kender til det og mærker det tydeligt, når vi træder ind i det klasselokale, hvor det hele er i spil og går op i en højere enhed. Det er svært at sige, hvad det lige præcist er.