Stop fyringerne i region Sjælland

Kære regionsråd, stop fyringerne i region Sjælland nu.

Vi kan stadig nå at begrænse eller redde alle de 600 truede stillinger på flere forskellige måder ! Enhedslisten stiller følgende 3 forslag på næste regionsrådsmøde den 3. december:

Forslag 1):
brug af bufferpuljen på 80 mill. kr.= 160 stillinger.

Forslag 2)
: brug af de forventede besparelser på medicin 60 mill. = 120 stillinger.

I alt ca. 280 stillinger ! Eller:

Forslag 3 A
): stem for Enhedslistens forslag om at kræve 1 Mia kr. som ekstra bevilling af regeringen og red alle stillinger i alle fyringstruede regioner, eller:

Forslag 3B)
betal selv 300 mill. af kassebeholdningen og red alle de 600 truede stillinger og start en regional ulydighedskampagne imod regeringens trusler om ”frivillig” budget straf.  Vi har 2,5 Mia i kassen, som man påstår at vi ikke må bruge. Men ingen i EU kan kræve, at der skal betales straf for at bruge af regionens egne midler.

Det er en frivillig Dansk tilslutning til EU’s budget regler om budgetstraf, som alle partier minus Enhedslisten har påtvunget regionerne, men som man kunne fravige, hvis man ville !

Vi kunne bruge den opståede pause i angrebene på vores fælles sundhedssektor til at kæmpe for en ny regering ved næste valg, som lover at afskaffe alle bindinger og krav om nedskæringer osv. på sundhedssektoren og tildele 2- 2,5 Mia om året i de næste 4 år til den nødvendige genopretning af den sundhedssektor, som alle både borgerlige og Socialdemokratiske regeringer sultekur igennem mange år har bragt på katastrofekurs. Det ville selvfølgelig kræve stop for skattelettelser til overklassen og stop for de finansielle “banditter i habitters” tag selv bord i vores skattesystem.

De nuværende nedlæggelse af 600 stillinger i region Sjælland er fuldstændigt tåbelige og unødvendige og vil med garanti føre til yderligere opgave skridning til den privat hospitals sektor i 2019, pga. udrednings og behandlings garantien, og dermed medføre et nyt underskud.

Stop massakren på den fællesejede, demokratiske og gratis offentlige sundheds sektor.

Mvh
Jørgen Holst
Store Valbyvej 85,
4000 Roskilde
Medlem af regionsrådet
for Enhedslisten.