Stop stigmatiseringen af udsatte mennesker

Enhedslisten kan jo ikke bestemme, hvad borgmester Joy Mogensen vil profilere sig selv eller kommunen på. Men at borgmesteren vælger at udsende en pressemeddelelse om, hvor mange penge kontrolteamet har sparet kommunen for, finder vi usympatisk. Den er igen med til at sætte et negativt fokus på mennesker på overførselsindkomster. Modtager man sociale ydelser, bliver man ikke automatisk social bedrager, der bevidst snyder fællesskabet. I Enhedslisten går vi ikke ind for snyd og bedrageri – hverken når det drejer sig om skattesnyd eller sort arbejde. Men når det så er sagt – så har vi i Enhedslisten mere forståelse for den fattige, der stjæler et brød for at holde sulten fra døren, end for den velstillede direktør, der unddrager sig at betale skat til fællesskabet. Vi går ind for sociale investeringer. Vi skal ansætte flere sagsbehandlere, så der er den nødvendige tid til at hjælpe den enkelte borger videre i livet, eksempelvis i arbejde. Det er god økonomi, ikke alene for borgeren, men også for samfundet. Det har flere andre kommuner bevist over de seneste år. Vi håber ikke, at pressemeddelelsen er et udtryk for borgmesterens forståelse af at investere for at høste i fremtiden, dvs. ansætte flere medarbejdere i kontrolteamet, så de kan få fat i endnu flere på overførselsindkomster, der får udbetalt mere, end de er berettiget til. Nogle endda i god tro, da reglerne kan være svære at gennemskue, ikke alene for den enkelte borger, men også for kommunens medarbejdere. I Enhedslisten tror vi stadig på, at motivation og tillid er de bedste midler til at hjælpe folk videre i livet. Det fokus på kontrol og mistillid, som borgmesterens pressemeddelelse i vores optik er et udtryk for, er med til at stigmatisere en hel gruppe mennesker, der i forvejen har det svært. Den konstante mistænkeliggørelse af kommunens mest udsatte borgere skaber kun større mistillid til systemet. Stop nu den stigmatisering. Der skal fokus på, hvordan vores faglige medarbejdere får de bedste rammer for at hjælpe folk videre – ikke på flere ansættelser i et kontrolteam, der alene ser på, hvor mange penge de har sparet kommunekassen for. Det er en kortsigtet strategi – der hverken er menneskelig eller økonomisk fornuftig.

Susanne Lysholm Jensen

Byrådsmedlem for Enhedslisten Næstformand for Beskæftigelses- og socialudvalget

Læserbrevet er sendt til de lokale aviser