Grusgravning ved Vindinge.

De nuværende fornuftige opstramninger, som ligger i den nye grave tilladelse til de nordlige områder, er udtryk for at borgerne og deres borgergrupper har lavet et
enormt flot stykke arbejde.

Byrådet vil suspendere 225 timersregel

Et enigt økonomiudvalg i Roskilde bakkede i dag op om et forslag, fremsat af Enhedslisten, SF og Radikale, om at kommunen hurtigst muligt skal rette henvendelse til regering og folketing med en kraftig opfordring til, at også 225-timers reglen suspenderes.