Byrådet vil suspendere 225 timersregel

Et enigt økonomiudvalg i Roskilde bakkede i dag op om et forslag, fremsat af Enhedslisten, SF og Radikale, om at kommunen hurtigst muligt skal rette henvendelse til regering og folketing med en kraftig opfordring til, at også 225-timers reglen suspenderes.