Hjælp og forebyggelse til børn med angst og psykisk sygdom

Dette vigtige og komplicerede område kræver, at vi alle tænker – og arbejder godt og konstruktivt sammen!
Her peger Anna Bondo Nielsen på to ting, som har stor betydning. Den første handler om at løse behovet for hjælp her og nu. Den anden handler om forebyggelse. Begge dele kan vi gøre bedre – hvis vi vil!