Uansvarlige besparelser på voksen-socialområdet

Det var i Enhedslistens øjne en fejl, at byrådsflertallet i budget 2021 lukkede øjnene for det gigantiske løbende årlige underskud på voksen-socialområdet: Hullet blev ikke lukket. Det var også en fejl, at samme budget yderligere pålagde 6 mio.kr. i besparelser på voksen-handicap.

Og det var forudsigeligt, at voksen-socialregnskabet for 2020 igen udviste et stort merforbrug.

Til gengæld er det helt utilgiveligt, at det samme byrådsflertal nu i fuldt alvor også pålægger voksen-socialområdet selv at spare 20 mio.kr.!

Enhedslisten kan ikke medvirke til denne strudsepolitik, hvor man tilsyneladende fortsat ikke vil indse dette: Den fortsatte udhuling af budgettet betyder, at vi får sværere og sværere ved at levere de tilbud, som vore medborgere har brug for – og også har ret til at få.  Ved at presse medarbejderstaben yderligere risikerer vi åbenlyst at levere endnu ringere kvalitet på området.

Byrådet har nu vedtaget en handleplan for området. I Enhedslisten hilser vi det velkommen, at vi med en handleplan bliver klogere på at gøre tingene bedre og få mere kvalitet for pengene. Men vi hilser det ikke velkommen, at formålet med handleplanen er denne besparelse på 20 mio. kr. over de næste 4 år. Det kommer ikke til at hænge sammen.

Vi kunne høre på flere indlæg i debatten på byrådsmødet 24. marts, at andre partier deler vores bekymring for, at beslutningen vil få alvorlige konsekvenser for serviceniveauet på voksensocialområdet. Det undrer os, at man med åbne øjne for denne bekymring alligevel vælger at gå den vej, og vi håber, at flere på sigt vil være med til at tage andre valg.

Enhedslisten vil i forhold til de kommende budgetforhandlinger igen sætte fokus på en opprioritering af voksen-socialområdet. Det er vi både moralsk og lovmæssigt forpligtet på.

Anna Bondo Nielsen, byrådsmedlem, Enhedslisten Roskilde

(bragt i Dagbladet Roskilde 29. marts)