Udlicitering: SF vender på en tallerken

Byrådet vedtog på sit møde 30. august med en enkelt stemmes flertal at sende erhvervs- og turisme-service i udbud. Dermed omstødte man beslutningen fra det forrige møde om, at kommunen selv skal hjemtage disse opgaver. Det nye flertal kom kun i hus, fordi Birgit Petersen fra SF stemte for.

Det kan generelt undre, at SF går ind for at udlicitere opgaver, som kommunen selv kan klare. Men især kan det undre, fordi SF før sommerferien stemte for, at kommunen hjemtager disse opgaver, da forslaget blev behandlet i Økonomiudvalget.

Hele farcen om byrådets behandling af denne sag kan læses i vores kommunalpolitiske nyhedsbreve fra juni og august. Du finder nyhedsbrevene her!