Uhørt groft nedskæringsbudget på vej

Enhedslisten røg ud af budgetforhandlingerne mandag aften, lige omkring kl. 21:00, da dagens utroligt langtrukne budgetforhandlinger om skole-temaanalyser blev afrundet. På nuværende tidspunkt kan vi, af respekt for de pågående forhandlinger, ikke gå i detaljer, men socialdemokraternes budgetudspil (som naturligvis er drejebogen pga. partiets absolutte flertal)  viser, at der også vil blive “aftalt”  nogle for os fuldkommen uacceptable nedskæringer på beskæftigelses- og socialområdet, og helt utilstrækkelige tiltag på klima og miljøområdet.

Mandag aften var det som nævnt alene skole-temaanalyserne, der blev konkluderet på. Det blev i år gjort til en betingelse for at deltage i de videre forhandlinger, at dette trin blev forhånds-accepteret. Så hvis ikke man kan kunne det, blev man, i strid med hidtidig praksis om at se det hele under et til sidst, udelukket fra at deltage i de videre forhandlinger.

Og det var så indholdet af disse skole-konklusioner, der var den konkrete anledning til, at Enhedslistens smertegrænser blev kraftigt overskredet. Det handler både om det strukturmæssige indhold og om, at skoleområdet samtidig skulle bære nogle heftige nedskæringer.

Det er nemlig et rent nedskæringsbudget, de har gang i. Reelt fordi det er første år i en ny valgperiode og man, traditionen tro, vil spare sammen til gavebods-budget sidst i valgperioden.

Vi var de eneste, der sagde, at det, der skete mandag, var over grænsen. Alle andre parter var stadig med, da vi skiltes.

Lidt uddybende:

Selv om der mandag alene var blevet detail-forhandlet om skole-tema-analysen, så startede dagen med, at alle partier kort mundtligt og udførligt skriftligt fremlagde deres eget partis budgetforslag.

Det budgetforslag, der blev fremlagt fra socialdemokraterne, er naturligvis ikke et udspil som alle andre, for Socialdemokratiet har absolut flertal, og det er de tydeligvis selv særdeles bevidste om.

Socialdemokratiets budgetudspil er klart en drejebog, som der bliver kørt stramt efter. Sagt mere direkte: Selv om Joy tydeligvis har al den tid, der skal til, så handler det om stille og roligt at få de andre byrådspartier til, ret tekstnært, at acceptere det budget, som Joy og Socialdemokratiet har skruet sammen.

Ud fra den socialdemokreatiske budget-drejebog ses, at der også vil blive “aftalt” nogle for Enhedslisten fuldkommen uacceptable nedskæringer på beskæftigelses- og socialområdet, og helt utilstrækkelige tiltag på klima og miljøområdet.

Der er desværre tale om en kup-agtig proces, hvor der forhandles helt frem til onsdag eftermiddag, så der er formelt tavshed om indholdet. Indholdet bliver først offentliggjort samme dag, som det 1. behandles i både Økonomiudvalget og byrådet, så det konkrete indhold af nedskæringerne bliver først synligt, EFTER at byrådet har første-vedtaget budgettet.

Budgettet og de deri indbagte strukturbeslutninger bliver reelt først endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling den 10. oktober. Helt frem til den dato er der muligheder for ændringer. Joy rejser sidst på ugen på et 5-ugers ophold til USA, så hun er væk størstedelen af tiden mellem budgettets 1. og 2. behandling. (Den periode hvor hun vil have, at budgetpartierne tager rundt til møder i kommunen og forsvarer hendes budget). Hun satser tydeligvis 100 procent på at kunne holde skansen pga. Socialdemokratiets absolutte byrådsflertal.

Budgettet 1. behandles nu i morgen onsdag den 29. august kl. 17:00 i byrådssalen. Vi opfordrer kraftigt til, at så mange som muligt møder op for at markere deres modstand mod dette bastante nedskæringsbudget.

Det BØR kunne lykkes alle gode kræfter, kort efter byrådets 1. vedtagelse, at mobilisere til kraftig modstand mod dette bastante nedskæringsbudget.

Det skal naturligvis afprøves at få foretaget ændringer frem til 2. behandlingen. Også socialdemokratiske byrådsmedlemmer må kunne påvirkes, hvis reaktionen er kraftig nok.

Men selvom Socialdemokratiet virkelig skulle stå urokkeligt fast, så vil et lille raskt “borgeroprør” kunne give folk luft og give blivende ridser i lakken på Joys og Socialdemokratiets hidtil så “pæne” overflade.

 

Susanne Lysholm Jensen og Henrik Stougaard (Enhedslistens byrådsgruppe).