Uligheden skal bekæmpes

Vi kan ikke afskaffe regeringens love, men lokalt kan vi gøre meget for at stoppe den stigende ulighed. Det vil vi arbejde for både i og uden for byrådet.

Uligheden er vokset både under Lars Løkkes og Helle Thornings regering. Forkortet dagpengeperiode, førtidspensionsreform, kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse har gjort flere mennesker fattige.

Enhedslisten har sat den stigende sociale ulighed på dagsordenen med flere konkrete forslag. Vi er med i ”Netværk mod fattigdom”, som sætter fokus på fattigdom og understøtter de mennesker, der rammes af fattigdomsreformerne.

Kommunen skal skabe jobmuligheder for dem, der rammes af 225 timers reglen.  Det kan ske gennem socialøkonomiske virksomheder, eksempelvis i samarbejde med INSP!, som har vist, at de kan nå folk, som er ramt af sociale problemer.

Alle ledige skal ansættes på overenskomstmæssige løn -og arbejdsforhold. Nej til nyttejob-ordningen, der er med til at undergrave vores arbejdsmarked.

Vi ønsker mindre bureaukrati. Kommunens medarbejdere skal stilles mere frit, så de har bedre tid – også til opsøgende arbejde.

Det vil Enhedslisten:

  • Kommunen skal skaffe så mange 225-timers job som muligt, så folk ikke mister deres kontanthjælp, fx ved etablering af socialøkonomiske virksomheder.
  • Flere sagsbehandlere og mindre bureaukrati, så der er tid til støtte, rådgivning og opsøgende arbejde.
  • Flere varme hænder i psykiatrien og på ældreområdet, som kan sikre ordentlig hjælp og omsorg.
  • Roskilde skal have et hospital med levedygtige funktioner, bl.a. hjertekar-kirurgi, og en 24 timers lægebemandet skadestue.