Undren over budgetforliget

Det var en mildt sagt overraskende landing som Tomas Breddam fik lavet med budgetforliget i Roskilde for 2020 og frem. Mindst tre ting undrer mig:

For det første at Dansk Folkeparti lægger navn til voldsomme nedskæringer på deres eget kerneområde, nemlig vilkårene for de ældre i kommunen.

For det andet at de Radikale lægger navn til en kraftig beskæring af integrationsindsatsen uden at få andet en luftige formuleringer på klimaområdet i stedet.

For det tredje Socialdemokratiets uforståelige linje i budgetforhandlingerne. SD har jo absolut flertal i byrådet, men dette budgetforlig udtrykker meget klart en politik, der går i stik modsat retning af samme partis udmeldinger i Folketinget. I Folketinget er SD som regeringsparti sammen med Radikale, SF og Enhedslisten nået frem til en forståelse om en ambitiøs klimapolitik, opprioritering af indsatsen for børn, ældre og de udsatte grupper. Ydermere ligger det i kortene, at forbedringerne skal betales af de, der har mest.

Den linje kan jeg ikke forstå, at man ikke følger op på i Roskilde. Et lille skridt i den rigtige retning i forliget er initiativet med en lille forhøjelse af grundskatterne. Men så holder modet op, og vi får nedskæringer af indsatsen for børn, ældre og udsatte grupper. Klimaindsatsen er så luftig i formuleringerne, at de ville kunne drive en mindre vindmølle.

Enhedslisten vil hellere end gerne være med til at følge de 4 partiers forståelsespapir på landsplan op med en tilsvarende indsats lokalt. Vi vil nemlig gerne have, at Roskilde er aktiv medspiller i at skabe en ny retning for landet.

Med venlig hilsen Per Nielsen, medlem af Enhedslisten