Video fra Udsattemessen

Foto: Udsattemessen 2019

28 frivillig-organisationer stod bag Udsattemessen den 29. august. I en fælles henvendelse til byrådet opfordrer de til, at kommunen får en politik for udsatte, som blandt andet skal bryde med, at udsatte børn bliver fanget i et uretfærdigt mønster.

Vi bringer her hele henvendelsen.

Se også video fra udsattemessen!

 

Roskilde 29. august 2020

 

Til Roskilde Byråd

 

Udsatterådet og en lang række frivillige sociale organisationer i Roskilde afholder i dag den 29.8.2020 en Udsattemesse på Stændertorvet og i Byens Hus for at sende et signal til politikere og borgere i Roskilde kommune om, at udsatte har brug for ekstra støtte, end det offentlige yder i dag. Messens særlige fokus er de udsatte børnefamilier.

 

Udsatte børnefamilers situation er ofte kompleks, og er der f.eks. både sygdom og dårlig økonomi, så bliver problemerne meget hurtigt uoverskuelige. Udsatterådet og de frivillige sociale organisationer i Roskilde kommune oplever hver dag, hvordan udsatte børnefamilier på grund af sociale nedskæringer ender i en fattigdomsfælde. Forældrene tvinges ud i urimeligt hårde prioriteringer i hverdagslivet, som rammer børnene hjemme, i skolen og i fritidslivet.

 

Forskning viser, at en opvækst i fattigdom har store negative konsekvenser for børnene i resten af livet indenfor helbred, uddannelse og skolegang, social deltagelse og i deres arbejdsliv. Jo dårligere vilkår, vores udsatte børn lever under, desto sværere får de ved at komme ovenpå senere i livet, og det er hverken godt for det enkelte menneske eller for samfundet som sådan.

 

Vores statsminister sagde det meget rammende i sin nytårstale, at udsatte børn bliver fanget i et uretfærdigt mønster, som vi i fællesskab skal bryde.

 

Vi opfordrer Roskilde byråd til at sætte ind med en bredspektret indsats for at bryde det mønster, som statsministeren taler om. Udsatterådet og de frivillige sociale organisationer i Roskilde er klar til at støtte udformningen af en Udsattepolitik på baggrund af vores viden og erfaringer. Vi er inspireret af Rådet for Socialt Udsatte, og vi kan se, at mange andre kommuner i Danmark har arbejdet målrettet for udsatte gennem udarbejdelsen og gennemførelsen af en Udsattepolitik.

 

Vi håber, at vores initiativ vil tilskynde til en politisk debat om støtte til vores medborgere i en Udsattepolitik, og vi ser frem til at fortsætte det positive samarbejde med Roskilde Byråd om at gøre en ekstra indsats for at forbedre de udsattes vilkår.

 

Venlige hilsener fra følgende organisationer

 

1. Hanne Mariehjemmet

2. Headspace

3. Red Barnet

4. Lænken

5. Røde Kors, Roskilde

6. Kirkens Korshær

7. Menighedsplejen Roskilde Domsogn

8. Ventilen

9. Netværk mod Ulighed

10. LAP

11. Kirke På Vej

12. SIND

13. Mødrehjælpen

14. Plexus

15. Baptistkirken

16. Roskildehjemmet

17. Frivilligcentret

18. Roskilde Jurist

19. Frelsens Hær

20. LEV Roskilde/Lejre

21. Foreningen for Børn med angst

22. Julemærkehjemmet

23. Fødevarebanken

25. Tandlægeforeningen

26. Projekt S.,

27. Hus Forbi

28. INSP!