Byrådsarbejdet 2019

Enhedslistens byrådsarbejde i 2019

Dette er en uddybning og et supplement til bestyrelsens beretning til generalforsamlingen, januar 2020.

Også her skal indledningsvis understreges, at vores kommunalpolitiske arbejde består i en vekselvirkning mellem vores forskellige indsatser. Indsatsen helt konkret i selve byrådsarbejdet; vores samarbejde med grupperinger og organisationer udenfor byrådet; vores aktiviteter med aktioner, offentlige møder; samt indlæg på vores egen hjemmeside, Facebook, indlæg i offentlige medier m.v. – Alle disse enkelte elementer er nødvendige. Det er samspillet mellem dem der giver Enhedslisten-Roskilde den gennemslagskraft vi har.

Med vores valg af at opstille og få indvalgt Enhedslisten-repræsentanter i byrådet følger imidlertid en forpligtelse til at anvende relativt store mængde af energi og tid hertil. På den baggrund giver vi her en særskilt status over denne del af vores kommunalpolitiske indsats. Det er rigtigt mange sager Enhedslisten har haft fokus på i 2019, så det bliver et udvalg af dem, der omtales her, og det sker i uprioriteret og ukronologisk rækkefølge.

Først tager vi mere eller mindre tilbagevendende sagstyper der kan samles under fælles overskrifter, og til sidst nogle udvalgte eksempler på enkeltstående sager.

Læs hele beretningen (pdf)