Byrådsgruppen

Enhedslisten har tre medlemmer af Roskilde Byråd.

Jonas Paludan Susanne Lysholm jensen Henrik Stougaard
Jonas Paludan er formand for Klima- og Miljøudvalget og medlem af Plan- og Teknikudvalget. Susanne Lysholm Jensen er medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget, samt medlem af Handicaprådet. Henrik Stougaard er medlem af Skole- og Børneudvalget, Økonomi-udvalget og Folkeskolereform-udvalget.

Kommunalvalget 2013

Ved kommunalvalget den 19. november 2013 fik Enhedslisten 4.313 stemmer, svarende til 9,1 procent. Det var en fremgang på 6,3 procentpoints.
Det bedste resultat fik vi i Trekroner, hvor vi med 16,6 procent blev næststørste parti. På valgstederne i Roskilde by og Æblehaven fik vi omkring 12 procent. Dårligst gik det i Jyllinge med 4-5 procent. Alle steder var der dog tale om en markant fremgang i forhold til valget i 2009.

De tre kandidater fra Enhedslisten, som blev valgt, var Jonas Paludan (foto til venstre, 583 stemmer), Henrik Stougaard (651 stemmer), og Susanne Lysholm Jensen (272 stemmer). Enhedslisten havde på en generalforsamling opstillet disse tre på de første pladser. Kandidatlistens nummer fire, Torben Ankjærgaard, fik 97 stemmer, og nummer 5, Anna Bondo Nielsen, 678 stemmer.

Jonas Paludan gik på orlov fra 1. september 2014 indtil 1. juli 2015 for at afslutte sin uddannelse som gymnasielærer med pædagogikum på Roskilde Gymnasium. Anna Bondo Nielsen indtrådte i denne periode som suppleant for Jonas. Formandsposten i Klima- og Miljøudvalget blev i orlovsperioden efter aftale varetaget af Jeppe Trolle fra de Radikale.

Byrådet 2009-2013

Ved kommunalvalget den 20. november 2009 fik Enhedslisten 1.193 stemmer i Roskilde Kommune. Det svarer til 2,9 procent af de afgivne stemmer og betød, at vi beholdt vores ene plads i byrådet. Det bedste resultat fik vi i Trekroner, hvor 7,8 procent stemte på Enhedslisten.

Enhedslistens mand i byrådet i denne periode var Christian Holtet (tv). Christian flyttede fra Roskilde i januar 2012, hvor han blev afløst af Jonas Paludan. Jonas var medlem af Teknik-og Miljøudvalget og af Forebyggelses- og Socialudvalget.

I april 2012 meldte Henrik Stougaard, viceborgmester og valgt på SF’s liste ved kommunevalget i 2009, sig ind i Enhedslisten. Formelt var Henrik “uafhængigt” medlem af byrådet, da Enhedslistens vedtægter forbyder at tage mandater fra andre partier. Henrik var, foruden viceborgmester, medlem af Økonomiudvalget og af Skole- og Børneudvalget.

Efter valget i 2009 stod Enhedslisten i mange sager alene om at forsvare velfræd og sige nej til forringelser, idet SF brugte deres fremgang til et tæt samarbejde med Socialdemokraterne om at føre borgerlig politik.

Enhedslisten var også repræsenteret i det forrige byråd, hvor vi ved kommunalvalget den 20. november 2005 fik 1.424 stemmer, svarende til 3,3 procent.