Drop SFO-stigningerne i budget 2018

Prisen for at have sit barn i SFO er netop steget med 300 kroner om måneden. Så en SFO-plads nu koster mere end en børnehaveplads inklusive mad. Det er et resultat af budgetaftalen fra sidste år mellem S-SF-R-K-V. Stigningen i SFO-takst var en meget væsentlig grund til, at Enhedslisten ikke gik med i budgetforliget.

Nu starter så forhandlingerne om næste års budget mellem byrådets partier, og her vil Enhedslisten insistere på, at prisen for en SFO-plads som minimum sættes ned til den gamle takst. Men der er mange andre steder, hvor der er brug for forbedringer. Og heldigvis har vi råd til mere her i Roskilde.

I daginstitutionerne skal vi have mere personale, så der bliver bedre tid til børnene. Det kan ikke være rigtigt, at en rig kommune som Roskilde skal ligge under landsgennemsnittet for normeringer. Skoleområdet skal tilføres flere ressourcer, så der kommer en mere retfærdig fordeling mellem skolerne. Vi skal have mere lige muligheder for ensartet undervisningskvalitet skolerne imellem, og lærerne skal på den baggrund tilbydes reelle forhandlinger om en arbejdsaftale, som de alt for længe er blevet nægtet.

Stærke hold og opmærksomme ledere skaber den bedste skole

Debatindlæg fra Anna Bondo Nielsen, folkeskolelærer og byrådskandidat for Enhedslisten

"Kundskaber og færdigheder, oplevelse, fordybelse, virkelyst, fantasi og tillid til egne muligheder".

Det er nøgleord for det, man ved lov har vedtaget, at vi i folkeskolen skal give til børnene. Det er det, læreren, skoleledelsen, forvaltningen og byrådet skal have for øje i enhver beslutning, der tages.

Planlægger og tilrettelægger læreren en undervisningssituation, der indfrier denne målsætning for klassen, for den enkelte elev?

Bakker ledelsen den enkelte lærer op i, at kunne præstere det, der kræves for, at det kan lade sig gøre?

Står forvaltningen for en koordination, en retning og en organisering, som giver skoleledelsen det bedste rum for dette? Beslutter byrådet nogle hensigtsmæssige overordnede rammer og retningslinjer, som forvaltningen skal agere ud fra?

Børn, forældre og lærere kender til det og mærker det tydeligt, når vi træder ind i det klasselokale, hvor det hele er i spil og går op i en højere enhed. Det er svært at sige, hvad det lige præcist er.

Emneord:

Op og ned i historierne om ROMU

"ROMU" – dvs. museerne i Roskilde, Lejre og Frederikssund, samt rockmuseet Ragnarock – har gennem noget tid fået en hel del negativ presseomtale. De brogede billeder giver umiddelbart indtryk af en pressekampagne, der køres ud fra motiver i stil med "vi må få bestyrelsen til at udskifte direktøren", og "vi må have ledelsen til at tage hånd om medarbejdertrivslen". Nærmere kendskab til forholdene giver imidlertid et noget anderledes indtryk, siger Henrik Stougaard, medlem af ROMUs bestyrelse, i Enhedslistens kommunalpolitiske nyhedsbrev for juni. Du finder nyhedsbrevet her!

Emneord:

Drama i byrådet: Enhedslistens forslag om "ind-licitering" af erhvervs- og turisme-service blev vedtaget

"Sag nr. 160" på byrådsmødet onsdag den 14. juni 2017 om fornyet udbud af de kommunale serviceområder på erhvervs- og turisme-områderne, blev meget uventet den sag på byrådsmødet, der fik det mest overraskende udfald. Ligefrem med karakter af et drama.

Flertals-indstillingen fra de udvalg, hvor sagen har været behandlet, var, at disse hidtil udliciterede områder skulle sendes ud i en ny udbudsrunde.

Enhedslisten gentog i byrådet sit forslag om at hjemtage opgaverne, "kommunalisere" dem så at sige. Vores forslag blev ret overraskende vedtaget, idet det fik støtte fra et utraditionelt byrådsflertal på 15 imod 13. Det var utraditionelt og overraskende, både fordi Venstre og DF støttede Enhedslistens forslag, og fordi modstanderne af forslaget ikke var fuldtallige i byrådet.

Normalt og officielt går Venstre ind for mest mulig udlicitering af kommunale opgaver. De har selv været initiativtagere til, at de to konkrete områder i sin tid blev udliciteret, og partiet har under sagens udvalgsbehandlinger forud for byrådsmødet stemt imod Enhedslistens forslag.

Emneord:

Enhedslisten klar med 27 kandidater

Enhedslisten har opstillet 27 kandidater til kommunalvalget på sin generalforsamling den 10. juni, hvor man også vedtog et valgprogram og en kampagneplan.

Målet er som minimum at fastholde de nuværende tre pladser i byrådet. Det vil sandsynligvis betyde, at Henrik Stougaard, Susanne Lysholm Jensen og Anna Bondo Nielsen bliver valgt, eftersom Enhedslisten opstiller på partiliste.

Emneord:

Tak til Mange Bække Små

I to uger har Stændertorvet dannet rammen for et arrangement med titlen "Mange bække små" også kendt som Bæredygtighedsdage. Vi vil gerne sige tak for et godt initiativ!

I, som har stået bag arrangementet, har bragt mennesker, der vil bidrage til en mere bæredygtighed udvikling, sammen. Det var en fornøjelse at være med.

Som indledning til arrangementet blev FNs 17 verdensmål præsenteret. Alle FNs medlemslande har vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og Danmark er forpligtet til at arbejde for disse mål.

Målene handler bl.a. om at sikre bæredygtig energi, samt bæredygtige produktions og forbrugsmønstre. Mål nr. 13 er måske i særdeleshed vigtigt, fordi det handler om at bekæmpe klimaforandringerne og konsekvenserne deraf.

Emneord: