Det mener Enhedslisten om et nyt Roskilde Stadion

Enhedslisten mener, at en ny idrætspark/stadion fortsat skal være placeret i Rådmandshaven. Her er vi enige med et flertal i byrådet. På Økonomiudvalgets møde den 11. januar var det kun DF og Venstres ene ØU-medlem (Lars-Christian Brask), der var imod. Det lykkedes også at få Økonomiudvalgets flertal til at træffe en principbeslutning om klima-bæredygtighed af en eventuel baneopvarmning.

Enhedslisten går ind for, at stadion fremover skal være 100 procent kommunalt; både kommunalt ejet, og kommunalt drevet. Også dette var der flertal for. Ingen har pt. markeret sig direkte imod, men flere af de borgerlige har tidligere talt for en form for privatisering.

Enhedslisten kan imidlertid ikke støtte det foreliggende projektforslag, hvilket der er flere gunde til. En af de grundlæggende er, at projektet indeholder en planmæssigt tvivlsom randbebyggelse. Der er stor risiko for, at dette både giver dårlige forhold for de pågældende boliger, og for idrætspark/stadion. Umiddelbart ønsker vi de to projekter adskilt, så der findes en anden placering til boligerne.

Emneord:

Tåbelig vindmølle-beslutning

Debatindlæg fra Jonas Paludan, medlem af byrådet i Roskilde, formand for Klima- og Miljøudvalget:

På sit sidste møde inden juleferien vedtog Roskilde Kommune den nye kommuneplan 2016. Planen sætter de overordnede rammer for kommunens udvikling i de næste fire år, og det var under behandlingen af dette punkt, at byrådet vedtog en af sine mest tåbelige beslutninger i det forgangne år.

Byrådet vedtog nemlig eksplicit, at man ikke ville tillade opførelsen af vindmøller med en højde over 25 meter i Roskilde Kommune. Det vil med andre ord sige, at hvis en gruppe borgere ønsker at opføre en vindmølle med en højde på over 25 meter i Roskilde Kommune, så vil svaret være et afslag.

Men hvorfor traf et flertal i byrådet så den beslutning? Jo, svaret er enkelt. Selvom det er gået op for langt de fleste, at omstilling til en grøn og bæredygtig udvikling optager de fleste danskere, så vil flertallet i byrådet nødigt skulle placere en vindmølle i Fru Olsens baghave. Medmindre Fru Olsen altså bor i en anden kommune.

Det er kommunalpolitik, når det er mest uforståeligt. På den ene side ønsker et flertal i byrådet at "brande" Roskilde Kommune som en bæredygtig kommune, på den anden side ønsker man ikke at komme til at træde potentielle vælgere over tæerne. Eller sagt på en anden måde; man ønsker at blæse og have mel i munden på samme tid.

Emneord:

GODT NYTÅR!

 

Enhedslisten ønsker alle et godt nytår!
Vi vil gøre vores til, at 2017 bliver både rødere og grønnere end året, der gik.
Vi håber, du vil være med!

 

Enhedslisten alene om at afvise tidsbestilling i Borgerservice

Fra vores kommunalpolitiske nyhedsbrev i december:

Til det seneste møde i Kultur- og Idrætsudvalget lå der en indstilling om, at betjening i Borgerservice kun skal være mulig ved forudgående tidsbestilling. Enhedslisten begærede sagen i byrådet, og dette påvirkede beslutningen, så den blev blødt en del op, men den fastholdt stadig principielt den obligatoriske tidsbestilling.

Tankevækkende, for i byrådsdebatten fremførte stort set alle de øvrige partier, at gennemførelsen af denne ændring ville betyde forbedringer for de berørte borgere, og altså at man ikke - på grund af at man ikke havde bestilt tid - ville gå med uforrettet sag oftere end hidtil.

Derfor krævede vi afstemning om, at der IKKE indføres obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice, samt at det det aktuelle "effektiviseringsmål" vedrørende borgerservice opgives. Men det stemte alle de andre ned...  LÆS OM ANDRE SAGER FRA BYRÅDET I VORES MÅNEDLIGE NYHEDSBREV!

Emneord:

Beredskabet skal have flere ressourcer

Enhedslistens byrådsgruppe var sammen med MF Christian Juhl på besøg i Jyllinge Nordmark den 30. december for at høre berørte beboere orientere om situationen efter stormen og få de bedst mulige argumenter til at maksimere indsatsen for at få løst problemerne.

Det handler både om at fremskynde en afgørelse i den "syltede" sag om anlæg af et dige, så projektet snarest kan blive gennemført; OG om at sikre tilstrækkelige ressourcer til Beredskabet, som er blevet ramt af omfattende besparelser.

I oktober meldte både Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber ud, at det samlede beredskab ikke føler sig rustet til at håndtere store hændelser som eksempelvis et terrorangreb.

Udmeldingerne kommer i kølvandet på de store besparelser, som både det kommunale og statslige beredskab skal gennemføre i løbet af den kommende tid. De kommunale beredskaber skal spare 175 millioner kroner, mens det statslige beredskab er blevet pålagt at finde 30 millioner kroner i 2016 og 45 millioner kroner i 2017.

MF'ere besøger Jyllinge Nordmark

Fredag den 30. december besøger to af Enhedslistens folketingsmedlemmer Jyllinge Nordmark. Det drejer sig om Christian Juhl, valgt i Roskildekredsen, og Maria Gjerding, miljøordfører.

De to MF'ere besøger Jyllinge for at få nærmere kendskab til situationen og de bedst mulige argumenter til at maksimere indsatsen for at få løst de eksisterende problemer.

Det handler både om at fremskynde en afgørelse i den pt. "kø-syltede" sag om kystsikringen, så projektet kan blive gennemført; OG om at sikre tilstrækkelige ressourcer til beredskabet fremadrettet.