Drama i byrådet: Enhedslistens forslag om "ind-licitering" af erhvervs- og turisme-service blev vedtaget

"Sag nr. 160" på byrådsmødet onsdag den 14. juni 2017 om fornyet udbud af de kommunale serviceområder på erhvervs- og turisme-områderne, blev meget uventet den sag på byrådsmødet, der fik det mest overraskende udfald. Ligefrem med karakter af et drama.

Flertals-indstillingen fra de udvalg, hvor sagen har været behandlet, var, at disse hidtil udliciterede områder skulle sendes ud i en ny udbudsrunde.

Enhedslisten gentog i byrådet sit forslag om at hjemtage opgaverne, "kommunalisere" dem så at sige. Vores forslag blev ret overraskende vedtaget, idet det fik støtte fra et utraditionelt byrådsflertal på 15 imod 13. Det var utraditionelt og overraskende, både fordi Venstre og DF støttede Enhedslistens forslag, og fordi modstanderne af forslaget ikke var fuldtallige i byrådet.

Normalt og officielt går Venstre ind for mest mulig udlicitering af kommunale opgaver. De har selv været initiativtagere til, at de to konkrete områder i sin tid blev udliciteret, og partiet har under sagens udvalgsbehandlinger forud for byrådsmødet stemt imod Enhedslistens forslag.

Emneord:

Enhedslisten klar med 27 kandidater

Enhedslisten har opstillet 27 kandidater til kommunalvalget på sin generalforsamling den 10. juni, hvor man også vedtog et valgprogram og en kampagneplan.

Målet er som minimum at fastholde de nuværende tre pladser i byrådet. Det vil sandsynligvis betyde, at Henrik Stougaard, Susanne Lysholm Jensen og Anna Bondo Nielsen bliver valgt, eftersom Enhedslisten opstiller på partiliste.

Emneord:

Tak til Mange Bække Små

I to uger har Stændertorvet dannet rammen for et arrangement med titlen "Mange bække små" også kendt som Bæredygtighedsdage. Vi vil gerne sige tak for et godt initiativ!

I, som har stået bag arrangementet, har bragt mennesker, der vil bidrage til en mere bæredygtighed udvikling, sammen. Det var en fornøjelse at være med.

Som indledning til arrangementet blev FNs 17 verdensmål præsenteret. Alle FNs medlemslande har vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og Danmark er forpligtet til at arbejde for disse mål.

Målene handler bl.a. om at sikre bæredygtig energi, samt bæredygtige produktions og forbrugsmønstre. Mål nr. 13 er måske i særdeleshed vigtigt, fordi det handler om at bekæmpe klimaforandringerne og konsekvenserne deraf.

Emneord:

Kurdernes kamp for en bæredygtig fremtid

Omkring 50 interesserede var mødt frem til mødet den 3. april for at høre om kurdernes situation i Syrien.

Enhedslisten på Bæredygtighedsdage

Enhedslisten var med på Stændertorvet den 25. marts, da en masse forskellige initiativer og aktører præsenterede ideer til mindre genbrug, upcycling, vedvarende energi osv. under overskriften "Mange Bække Små - Bæredygtighedsdage på Stændertorvet". Hos Enhedslisten kunne børnene lave deres egen vindmølle, og de voksne få materiale om vores miljø- og klimapolitik, kigge på plancher, spise Ø-bolsjer og snakke med miljø- og klimaudvalgets formand Jonas Paludan og andre medlemmer om vores miljø- og klimapolitik. 

Enhedslisten kæmper for 100 procent økologisk omstilling – også i Roskilde.

Vores mål er, at Roskilde kommune skal være CO2-neutral i år 2025. Det kræver, at kommunen sætter maksimalt ind for at forebygge energispild og fremme energispare tiltag. Også det private erhvervsliv må sætte højere mål for energibesparelser for at bidrage til begrænsning af CO2-udledningen.
Klimaforandringerne gør det nødvendigt, at alle dele af samfundet, herunder også kommunerne, igangsætter en konsekvent og hurtig omstilling, væk fra den nuværende materialistiske vækstfilosofi, frem mod et samfund i økologisk balance med vores naturgrundlag. Vi må stoppe den kortsigtede kapitalistiske rovdrift på klodens ressourcer, nedslidningen af miljøet og den katastrofale forværring af klimaet – og i stedet arbejde for et øko-socialistisk samfund.

Emneord: