Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Pressemeddelelse:

Efter 13 timers uafbrudte forhandlinger torsdag, og en fredag med 6 timers stand-by-forhandlinger, er Enhedslisten ikke længere med i forhandlingerne om Roskilde Kommunes budget for 2017. Socialdemokraterne, SF og Radikale har i stedet valgt at forhandle videre med højre side i byrådet.

Netværk mod fattigdom

Vil du være med i et nyt lokalt netværk, der har fokus på fattigdom og på de konsekvenser, reform om dagpenge, førtidspension og flexjob, kontanthjælpsloft og integrationsydelse fører med sig. Så kom torsdag den 1. september klokken 19.30 på INSP!
Der er fællesspisning på INSP! fra kl.18 (pris 60 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke medlemmer), hvis nogle ønsker at spise der inden mødet.

Det kæmper Enhedslisten for i budget 2017

pengesedlerForhandlingerne om Roskildes budget 2017 er gået i gang. Hvis Enhedslisten skal med i en budgetaftale, er det en forudsætning, at budgettet ender med at blive helt fri for nedskæringer.

Det betyder:
For det første skal de foreslåede 25 mio. i driftsbesparelser (som et flertal kalder "produktivitetsstigninger") kompenseres med driftsudvidelser udvalgsområde for udvalgsområde.
For det andet forudsætter vi, at der fra sparekataloget alene vælges såkaldte "tekniske besparelser", altså at man ikke indarbejder serviceforringelser i det kommende budget.
Derudover må budgettet også være frit for driftsbesparelser, der rammer serviceniveau og/eller fører til reduktion i antallet af kommunale arbejdspladser.

Enhedslisten har derudover en række krav til driftsudvidelser i det kommende budget, og her vil vi fremhæve tre hovedpunkter:

Emneord:

Enlige forsørgere på vej ud af deres bolig!

debatmoede kontanthjælp240 enlige forsørgere i Roskilde risikerer at blive sat ud af deres boliger som konsekvens af kontanthjælpsloftet. Det var den mest alarmerende oplysning på Enhedslistens debatmøde om velfærd og fattigdom på INSP mandag aften.
Oplysningen om hvor mange, der fra 1. oktober er truet af udsættelse, fordi de ikke kan betale deres husleje, kom fra Bo Jørgensen, direktør for Boligselskabet Sjælland.

I det meget kompetente debatpanel sad desuden Bent Jørgensen (V). formand for beskæftigelses- og socialudvalget, Finn Sørensen, MF for Enhedslisten, Merete Dea Larsen, MF og byrådsmedlem for DF, Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær og Rasmus Hangaard Balslev fra Dansk Socialrådgiverforening region øst. Debatten blev ledet af Susanne Lysholm Jensen, medlem af byrådet for Enhedslisten.

Arbejdsløse kontanthjælps-modtagere er ikke dovne!

Enhedslisten, SF og Radikale Venstre har til byrådsmødet onsdag den 27. april 2016 fremsat følgende forslag til implementering af kontanthjælpsloftet i Roskilde Kommune

Enhedslisten, SF og Radikale Venstre ønsker i handling, at de lovmæssige muligheder i social- og beskæftigelsespolitikken aktivt bringes i spil. Vi foreslår derfor, at kommunen inden 1. oktober 2016 genoptager sagerne for alle aktivitetsparate med henblik på, efter individuel vurdering, at indstille de borgere, der ikke kan arbejde, til førtidspension, revalidering, flexjob eller ressourceforløb.

Begrundelse:
Ifølge beskæftigelsesministeren skal man ikke være på kontanthjælp, hvis man er så syg, at man ikke kan arbejde.
Kontanthjælp er tænkt som en sidste udvej, hvor ingen andre hjælpemuligheder er anvendelige. Kontanthjælp er fra lovgivers side klart og tydeligt formuleret som en midlertidig ydelse, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at eksempelvis alvorligt syge mennesker skal befinde sig fastlåst i kontanthjælpssystemet i årevis.

Emneord:

Taler fra indvielsen af !Anstændighedens Plads!

Er det anstændigt, at gøre fattige mennesker fattigere ... samtidig med, at de rigeste får skattelettelser? – det mener vi ikke i Enhedslisten.

Roskilde er kendt for sin historie, sin domkirke og sin festival. Lad også Roskilde være kendt for at være en kommune, hvor der tages hånd om dem, der har brug for vores hjælp – enten fordi man er blevet arbejdsløs, er blevet syg eller på anden vis er ramt af en social begivenhed.

Vi må have anstændigheden tilbage ... Det er derfor med glæde, at vi i dag kan indvie Anstændighedens Plads i Roskilde.