Pernille Skipper i Byens Hus

Omkring 55 roskildensere var var mødt frem i Byens Hus den 22. september, hvor Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper gav sit bud på et alternativ til regeringens fremlagte 2025-plan.

Skipper slog fra starten fast, at vi lever i en tid, hvor vi både oplever stigende ulighed og stigende fattigdom. Problemet er ifølge Enhedslistens politiske ordfører, at det går udover sammenhængskraften i Danmark, og at det medfører utryghed i brede dele af befolkningen. Det skal ses i sammenhæng med gennemførelsen af kontanthjælpsreformen, som går hårdt udover den fattigste del af befolkningen.

Skipper pointerede at regeringens 2025-plan vil være et skridt i den helt forkerte retning. Som eksempel nævnte hun at forringelserne på SU de studerende hårdt, samtidig med at planen betyder skattelettelser til den rigeste del af befolkningen.

For Skipper er løsningen at gå i en helt anden retning. Hun slog til lyd for, at danskerne skal dele arbejdet og i det hele taget arbejde mindre, at vi er nødt til at sætte fokus på kvaliteten i den offentlige sektor frem for kun at tænke på hvor stor eller lille den skal være, og endelig at vi skal til at genbruge meget mere, hvis vi skal afværge den truende klimakrise.

Skipper kom naturligvis også ind på den aktuelle politiske situation og efter hendes vurdering er et snarligt valg bestemt en mulighed.

Borgmesteren og partierne bag budgettet lader de svageste borgere i stikken

Er man på kontanthjælp, integrationsydelse eller på anden vis rammes af kontanthjælpsreformen, er der ingen hjælp at hente i forbindelse med det budgetforlig socialdemokraterne indgik med SF, B, R, K og V fredag aften. Det er et asocialt budget. Ikke en krone er der sat af til at understøtte de reformramte familier eller til at sikre ordentlige arbejdsbetingelser for medarbejderne, så de får den nødvendige tid til at behandle de ramte borgere anstændigt.

Borgmesteren og socialdemokraterne har gang på gang givet udtryk for, at de er imod reformen og bekymrer sig om de konsekvenser, den har for kontanthjælpsmodtagerne. Det har vist sig at være tomme ord. I forbindelse med budgetforhandlingerne er de på intet tidspunkt kommet med konkrete forslag, der kunne være med til at afhjælpe den ulykkelige situation, der den 1. oktober, når den nye lov træder i kraft, vil ramme en lang række borgere – ikke mindst børnefamilier.

Hykleriet bliver ikke mindre af, at borgmesteren efter budgetforhandlingerne udtaler, at hun ikke har set forslag, der kan gennemføres på lovlig vis. Det er ikke en indvending, hun har fremført overfor Enhedslisten under forhandlingerne. Og det er ganske enkelt ikke sandt.

Enhedslisten er kommet med flere konkrete forslag. Et forslag om en jobgaranti på 225 timers ordinært arbejde årligt til reformramte børnefamilier, så de reformramte borgere undgår at blive trukket yderligere i kontanthjælp. Dette kan gøres gennem eksempelvis et samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Et forslag om etablering af et borgerstøttende team, der skal give de enkelte reformramte borgere en individuel og håndholdt støtte. Og endelig et forslag om flere medarbejderressourcer på beskæftigelses- og socialområdet, så de på tilfredsstillende vis kan tage hånd om de mange borgere, der bliver økonomisk og socialt ramte af kontanthjælpsreformen.

Emneord:

Enhedslistens budgettale ved byrådets 1. behandling af budget 2017

Der er ingen hjælpe at hente for de borgere, der bliver ramt af kontanthjælpsreformen i det budget, som de øvrige partier i byrådet nu vil vedtage. Deres budget modvirker ikke de 25 millioner kroner, som på forhånd er lagt ind som besparelser, og SFO-taksterne stiger med flere hundrede kroner. Det er nogle af forklaringerne på, at Enhedslisten ikke kan være med i budgettet, sagde Henrik Stougaard i sin ordførertale ved 1. behandlingen af budgettet den 31. august.

Her er talen i sin helhed:

Først en tak til forvaltningen for en stor indsats. Høringsparterne har ikke ligefrem været overbelastede - endnu, men det kommer meget snart, og vi takker dem på forhånd.

Enhedslisten kan som bekendt ikke tiltræde ABFVC-budgettet og vi har derfor udarbejdet vores eget budgetforslag.

Der er en række årsager til at vi står af overfor flertallets budgetforslag her ved byrådets første behandling. Den detaljerede oversigt fremgår af det alternative budgetforslag vi har fremlagt ved ØU's budgetbehandling tidligere i dag. I kort form kan det der skiller os opsummeres i en række eksempler.

Emneord:

Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Pressemeddelelse:

Efter 13 timers uafbrudte forhandlinger torsdag, og en fredag med 6 timers stand-by-forhandlinger, er Enhedslisten ikke længere med i forhandlingerne om Roskilde Kommunes budget for 2017. Socialdemokraterne, SF og Radikale har i stedet valgt at forhandle videre med højre side i byrådet.

Netværk mod fattigdom

Vil du være med i et nyt lokalt netværk, der har fokus på fattigdom og på de konsekvenser, reform om dagpenge, førtidspension og flexjob, kontanthjælpsloft og integrationsydelse fører med sig. Så kom torsdag den 1. september klokken 19.30 på INSP!
Der er fællesspisning på INSP! fra kl.18 (pris 60 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke medlemmer), hvis nogle ønsker at spise der inden mødet.

Det kæmper Enhedslisten for i budget 2017

pengesedlerForhandlingerne om Roskildes budget 2017 er gået i gang. Hvis Enhedslisten skal med i en budgetaftale, er det en forudsætning, at budgettet ender med at blive helt fri for nedskæringer.

Det betyder:
For det første skal de foreslåede 25 mio. i driftsbesparelser (som et flertal kalder "produktivitetsstigninger") kompenseres med driftsudvidelser udvalgsområde for udvalgsområde.
For det andet forudsætter vi, at der fra sparekataloget alene vælges såkaldte "tekniske besparelser", altså at man ikke indarbejder serviceforringelser i det kommende budget.
Derudover må budgettet også være frit for driftsbesparelser, der rammer serviceniveau og/eller fører til reduktion i antallet af kommunale arbejdspladser.

Enhedslisten har derudover en række krav til driftsudvidelser i det kommende budget, og her vil vi fremhæve tre hovedpunkter:

Emneord: