Tak til Mange Bække Små

I to uger har Stændertorvet dannet rammen for et arrangement med titlen "Mange bække små" også kendt som Bæredygtighedsdage. Vi vil gerne sige tak for et godt initiativ!

I, som har stået bag arrangementet, har bragt mennesker, der vil bidrage til en mere bæredygtighed udvikling, sammen. Det var en fornøjelse at være med.

Som indledning til arrangementet blev FNs 17 verdensmål præsenteret. Alle FNs medlemslande har vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og Danmark er forpligtet til at arbejde for disse mål.

Målene handler bl.a. om at sikre bæredygtig energi, samt bæredygtige produktions og forbrugsmønstre. Mål nr. 13 er måske i særdeleshed vigtigt, fordi det handler om at bekæmpe klimaforandringerne og konsekvenserne deraf.

Emneord:

Kurdernes kamp for en bæredygtig fremtid

Omkring 50 interesserede var mødt frem til mødet den 3. april for at høre om kurdernes situation i Syrien.

Enhedslisten på Bæredygtighedsdage

Enhedslisten var med på Stændertorvet den 25. marts, da en masse forskellige initiativer og aktører præsenterede ideer til mindre genbrug, upcycling, vedvarende energi osv. under overskriften "Mange Bække Små - Bæredygtighedsdage på Stændertorvet". Hos Enhedslisten kunne børnene lave deres egen vindmølle, og de voksne få materiale om vores miljø- og klimapolitik, kigge på plancher, spise Ø-bolsjer og snakke med miljø- og klimaudvalgets formand Jonas Paludan og andre medlemmer om vores miljø- og klimapolitik. 

Enhedslisten kæmper for 100 procent økologisk omstilling – også i Roskilde.

Vores mål er, at Roskilde kommune skal være CO2-neutral i år 2025. Det kræver, at kommunen sætter maksimalt ind for at forebygge energispild og fremme energispare tiltag. Også det private erhvervsliv må sætte højere mål for energibesparelser for at bidrage til begrænsning af CO2-udledningen.
Klimaforandringerne gør det nødvendigt, at alle dele af samfundet, herunder også kommunerne, igangsætter en konsekvent og hurtig omstilling, væk fra den nuværende materialistiske vækstfilosofi, frem mod et samfund i økologisk balance med vores naturgrundlag. Vi må stoppe den kortsigtede kapitalistiske rovdrift på klodens ressourcer, nedslidningen af miljøet og den katastrofale forværring af klimaet – og i stedet arbejde for et øko-socialistisk samfund.

Emneord:

Stop CETA og TIPP

Nationalstaten forsvinder mere og mere? Nationalstaternes forsvinden fremskyndes til gavn for transnationale monopoler ved at nationale regeringer
anerkender overstatslige domstole ved at implementere fx CETA og TTIP!

Er det den måde hvorpå vi havde forestillet os nationalstaternes forsvinden?

Nationalstatens forsvinden betyder øget udbytning af arbejderklassen, øget rovdrift på naturressourcerne og øget frihed for de transnationale monopoler
fordi fx CETA åbner for et angreb på arbejderklassens opnåede faglige rettigheder og det demokrati vi kender.

Nej til læreraftalen er ansvarsforflygtigelse

Nedenstående indlæg er sendt til Roskilde Avis:

Byrådets flertal siger nej til en aftale med Roskilde Lærerforening. Det er ansvarsforflygtigelse.

Byrådet har ansvaret for at sikre resurser til, at alle skoler kan leve op til det, folkeskoleloven kræver. At sikre et godt arbejdsmiljø og en fornuftig personalepolitik, så opgaverne bliver fordelt forsvarligt mellem lærerne, hænger tæt sammen med dette ansvar.

Det ansvar ønsker Byrådet åbenbart ikke at løfte, selv om lærernes repræsentanter har tilbudt - under de givne økonomiske rammer – at medvirke til at det lykkes bedst muligt.

Emneord: