Enlige forsørgere på vej ud af deres bolig!

debatmoede kontanthjælp240 enlige forsørgere i Roskilde risikerer at blive sat ud af deres boliger som konsekvens af kontanthjælpsloftet. Det var den mest alarmerende oplysning på Enhedslistens debatmøde om velfærd og fattigdom på INSP mandag aften.
Oplysningen om hvor mange, der fra 1. oktober er truet af udsættelse, fordi de ikke kan betale deres husleje, kom fra Bo Jørgensen, direktør for Boligselskabet Sjælland.

I det meget kompetente debatpanel sad desuden Bent Jørgensen (V). formand for beskæftigelses- og socialudvalget, Finn Sørensen, MF for Enhedslisten, Merete Dea Larsen, MF og byrådsmedlem for DF, Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær og Rasmus Hangaard Balslev fra Dansk Socialrådgiverforening region øst. Debatten blev ledet af Susanne Lysholm Jensen, medlem af byrådet for Enhedslisten.

Arbejdsløse kontanthjælps-modtagere er ikke dovne!

Enhedslisten, SF og Radikale Venstre har til byrådsmødet onsdag den 27. april 2016 fremsat følgende forslag til implementering af kontanthjælpsloftet i Roskilde Kommune

Enhedslisten, SF og Radikale Venstre ønsker i handling, at de lovmæssige muligheder i social- og beskæftigelsespolitikken aktivt bringes i spil. Vi foreslår derfor, at kommunen inden 1. oktober 2016 genoptager sagerne for alle aktivitetsparate med henblik på, efter individuel vurdering, at indstille de borgere, der ikke kan arbejde, til førtidspension, revalidering, flexjob eller ressourceforløb.

Begrundelse:
Ifølge beskæftigelsesministeren skal man ikke være på kontanthjælp, hvis man er så syg, at man ikke kan arbejde.
Kontanthjælp er tænkt som en sidste udvej, hvor ingen andre hjælpemuligheder er anvendelige. Kontanthjælp er fra lovgivers side klart og tydeligt formuleret som en midlertidig ydelse, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at eksempelvis alvorligt syge mennesker skal befinde sig fastlåst i kontanthjælpssystemet i årevis.

Emneord:

Taler fra indvielsen af !Anstændighedens Plads!

Er det anstændigt, at gøre fattige mennesker fattigere ... samtidig med, at de rigeste får skattelettelser? – det mener vi ikke i Enhedslisten.

Roskilde er kendt for sin historie, sin domkirke og sin festival. Lad også Roskilde være kendt for at være en kommune, hvor der tages hånd om dem, der har brug for vores hjælp – enten fordi man er blevet arbejdsløs, er blevet syg eller på anden vis er ramt af en social begivenhed.

Vi må have anstændigheden tilbage ... Det er derfor med glæde, at vi i dag kan indvie Anstændighedens Plads i Roskilde.

13 RIGTIGE – et virkelighedstjek

Hvor mange forventer regeringen bliver ramt af det såkaldte moderne kontanthjælpsloft?

Er det 15.300 personer? 24.100? Eller 30.500?

Vi har lavet en quiz, som blev delt ud til folk, som kom forbi vores happening på Stændertorvet i dag. 13 spørgsmål om kontanthjælp, velfærd og fattigdom. Blandt deltagerne blev der udtrukket en præmie i form af en "overlevelseskurv"

Kun få vil komme i arbejde, mens mange bliver ramt af fattigdom. Hvad gør vi i Roskilde?

Debatindlæg fra Susanne Lysholm og Anna Bondo Nielsen, Enhedslisten Roskilde

Det såkaldte moderne kontanthjælpsloft, som får virkning fra 1. oktober og integrationsydelsen, som får virkning fra 1. juli vil få store konsekvenser for mange af vores medborgere i Roskilde. Alt tyder på, at det vil sende flere på gaden end i job. Vi taler om en social katastrofe.

”Hvis man gør folk på kontanthjælp fattigere, så vil de komme i arbejde”, er tanken bag forringelserne. Det er en hån overfor de mange med eller uden uddannelse,  som er kommet langt bagud i køen til de få jobs, der er at søge. Og det er en hån overfor de, ifølge Dansk Socialrådgiverforening, ca 78 % af kontanthjælpsmodtagerne, som grundet sygdom, handicap og sociale problemer ikke er i stand til at arbejde. I dag sender man mange syge, udsatte og sårbare borgere i det ene ressourceforløb efter det andet frem for at tilkende dem en førtidspension.

Vi er stærkt bekymrede for de børnefamilier – både danske familier og flygtningefamilier - som må flytte ud af deres hjem uden udsigt til at kunne finde et billigere sted at bo i Roskilde, og som får svært ved at give børnene rimelige vilkår at leve under.

"Blå blok" skaber flere fattige

Enhedslisten Roskilde har i april måned gang i en kampagne for velfærd og mod fattigdom.