Aktive Bruger- og Pårørenderåd ved plejecentrene

Åbent brev til Sundheds- og Omsorgsudvalget: I bladet 60-PLUS annonceres valg til Bruger- og Pårørenderåd ved plejecentrene. Valget skal finde sted torsdag den 20. maj. Udvalgsformanden håber, at mange vil stille op. Det er et håb, jeg deler.

Imidlertid er det min egen oplevelse, at Bruger- og Pårørende Rådene ofte ikke kender til deres formelle rolle og dermed til hvilke områder, de har indflydelse på og hvilke initiativer, de har mulighed for at tage.

Hvis vi vil indfri vores håb om mere aktive råd, skal der gøre noget ved det.

En rapport, som Rambøll udarbejdede for Socialministeriet for snart mange år siden, belyste netop, at manglende klarhed om og kendskab til opgaverne lå bag det begrænsede engagement i arbejdet i rådene.

Opgaverne for rådene er overordnet godt beskrevet i 60-PLUS-bladet, men det kræver en politisk og administrativ indsats at styrke demokratiet, så rådene kan være aktive inden for de rammer, de har.

Jeg vil derfor foreslå, at de nyvalgte råd så hurtigt som muligt og i det omfang, der er muligt, inviteres til et møde, hvor kommunen belyser rammerne for, hvordan rådene kan udfylde deres rolle – eksempelvis

·         Rammerne for den daglige pleje- og omsorgsindsats

·         Mulighederne for indflydelse på retningslinjerne for den daglige pleje- og omsorgsindsats

·         Mulighederne for at iværksætte aktiviteter og på andre måder understøtte samvær

·         Mulighed for indflydelse på kostplaner, rengøringsplaner og generel service

·         Involvering i det kommunale tilsyn med centret og samspil med den politiske ledelse herom

·         Samarbejde og samspil med Ældrerådet og det politiske udvalg

Folketinget har besluttet, at rådenes opgave er, at repræsentere beboernes og lejernes interesser i plejecentret og over for kommunalbestyrelsen – lad det blive virkelighed i Roskilde kommune.

 

Venlig hilsen

Hans Henrik Olsen, medlem af Enhedslisten