Ikke lappeløsninger – invester klogt i børnene!

I februar måned vedtog budgetpartierne – alle andre partier end Enhedslisten – udmøntningen af sine drastiske besparelser på hjælp til børn og unge. Efterfølgende er flere af de selv samme partier kommet med det ene konkrete forslag efter det andet til, hvordan vi i Roskilde kommune skal arbejde med børnenes trivsel som følge af Corona situationen.

Forslag, der går lige fra mere gruppearbejde til åben rådgivning på alle skoler. Alt imens de er ved at fyre personale i kommunens etablerede tilbud, som følge af besparelserne, vil de ansætte personale til nye projekter, der, som en anden kanin nu bliver trukket op af hatten.

På Skole Børneudvalget den 13. april henviste forslagsstillerne til en artikel om Corona-nedlukningens konsekvenser for børn og unges trivsel og læring. I artiklen står der: ”Særligt den gruppe børn og unge, der defineres som sårbare og udsatte, har generelt lidt mest under nedlukningen”. Ja! Og det er så lige præcist hjælpen til denne gruppe børn og unge, som de, budgetpartierne, rammer hårdest gennem de besparelsestiltag, de vedtog for bare to måneder siden!

Folketingets partier indgik for nyligt en aftale om en række indsatser, der skal styrke børnenes trivsel. I Roskilde betyder det 1,5 mio fordelt mellem alle kommunens skoler og SFO´er og 226.000 kr. fordelt mellem alle klubber og fritidshjem. For skoler/SFO delen er der i gennemsnit 83 tusinde kr. Pengene skal være brugt inden sommerferien. Det er en god håndsrækning, som vi selvfølgeligt hilser velkommen. Og vi er glade for, at man lokalt kan beslutte, hvordan pengene bruges bedst.

Men det er en lappeløsning. Der er først og fremmest brug for, at vi på sigt i langt højere grad prioriterer støtte og hjælp til børn og unge. Vi skal gå efter indsatser, der er velovervejede, og som bliver en del af Roskilde kommunes samlede strategi og prioritering i forhold til at hjælpe børn og unge, der ikke trives – også de, hvis trivsel er blevet forværret gennem Corona pandemien. Budgetpartiernes besparelser på området har gjort ondt værre. Nu er der brug for kloge investeringer, som forankres i kommunens budget. Det vil Enhedslisten arbejde for bliver til virkelighed.

 

Anna Bondo Nielsen, byrådsmedlem, Enhedslisten