Israel er en apartheidstat!

Udtalelse fra Enhedslisten Roskilde:

Netanyahu ønsker at vinde det kommende valg i Israel ved at fremsætte folkeretsstridige ideer om at annektere besatte områder på Vestbredden. De områder, der er tale om, kaldes konsekvent Samaria og Judæa, bibelske navne, for at understrege jødernes påståede ret til disse områder. Områderne omfatter Jordandalen og en række af de ulovlige bosættelser på Vestbredden. Netanyahu føler sig bakket op af Trump, der har foræret Israel Golan-højderne, hvor op mod 100.000 syrere er fordrevet, og Østjerusalem, hvor den israelske stat nedriver og nationaliserer palæstinensiske huse.

Israel overtræder konsekvent international lov og FN’s resolutioner uden at bliver straffet! Dette kan kun lade sig gøre, fordi snart sagt alle partier lokalt og i folketinget sidder på hænderne! Det, vi er vidne til, er en hårrejsende israelsk linje, der blander religion og politik, i et fortvivlet forsøg på at legitimere en på alle områder omfattende daglig terror mod den palæstinensiske befolkning. Politik bliver illegitim, når den blandes med religion! Politik bliver til apartheid, når den hvert sekund i døgnet rettes mod en bestemt befolkningsgruppe!

Israel ignorerer FNs Generalforsamlings resolution 194 fra 1948, som stadfæster palæstinensiske flygtningenes ret til at vende tilbage eller modtage kompensation.

Israel ignorerer FNs Sikkerhedsråds resolution 2334, hvori det hedder, at Israels bosættelser ikke har nogen juridisk gyldighed, at bosættelserne udgør en alvorlig krænkelse af international ret, og at alle ulovlige bosættelser i de besatte territorier skal fjernes.

Den israelske hær foretager massive arrestationer. Hundredvis af palæstinensere holdes indespærret i måneder og år uden anklage og dom. Børn forulempes systematisk, ikke mindst gennem natlige raids, hvor børnene arresteres fra sengen og køres bort i jeeps i håndjern og med bind for øjnene. Israel overtræder systematisk FN-konventionen om Barnets Rettigheder, som Israel tilsluttede sig i 1991.

Netanyahus politik vil i længden ikke gavne Israel, men er med til at understrege nødvendigheden af verdenssamfundets indgriben for at sikre et Mellemøsten, hvor både israelere og palæstinensere kan leve i fred!

Vi opfordrer til at tage afstand fra Netanyahus ideer og styrke kampen for fred lokalt. Vi opfordrer til, at regeringen og folketinget stiller krav til Israel om at rette sig efter FNs resolutioner og i forlængelse heraf vedtager de konsekvenser, det skal have, hvis Israel ikke opfylder kravet. Vi opfordrer også til, at lokale myndigheder og alle forbrugere øger presset på Israel ved at boykotte israelske varer og ved at intensivere forbindelserne til palæstinenserne og de israelske organisationer, som arbejder for fred og afslutning af besættelsen af Palæstina. Vi er uforstående overfor, hvorfor Roskilde Byråd har afvist at implementere boykot af israelske varer i kommunens indkøbspolitik. Boykot af israelske varer er ikke antisemitisme og vil ophøre i samme øjeblik, Israel viser positiv vilje til at rette sig efter konventionerne og FN’s resolutioner.

 

Pva. Enhedslistens bestyrelse

Åge Skovrind