Op som en løve, ned som et lam

Mange kan sikkert huske, hvordan Venstre i valgkampen førte sig frem med et forslag om, at kommunen med øjeblikkelig virkning skulle stoppe med at henvise børn til ”Tvind-skolerne” – konkret ”Skolerne i Boserup”. Nu har Enhedslisten fået medhold i det, som vi hele tiden har sagt – nemlig at der ikke er lovhjemmel for forslaget. Enhedslisten har ikke taget stilling ”for eller imod Tvind” – det er ikke det, det handler om. Det handler derimod om retssikkerhed, og at byrådet var på vej til en vedtage en ulovlig beslutning.

 

Hvor Bent Jørgensen dengang sprang op som en løve, er han nu faldet helt ned som et lam. Hele det uskønne forløb om denne sag endte nemlig med, at Økonomiudvalget på sit møde den 26. januar enstemmigt vedtog Enhedslistens forslag med denne ordlyd:

 

“Roskilde kommune har noteret sig, at denne sag er omfattet af det i Folketinget afgivne ministersvar nr. 103, af 14.12.2017. Roskilde kommune tager ministersvaret til efterretning.”

 

Hele forløbet er beskrevet i vores seneste Kommunalpolitlitiske Nyhedsbrev.