Større eller mindre begejstring for Tour-start i Roskilde

Nyheden om, at der i 2021 kommer en “tour-start” fra Roskilde, har fået en intens mediedækning lokalt.

Derfor – og fordi jeg som byrådsmedlem er blevet spurgt direkte – må det være på sin plads at præcisere Enhedslistens holdning. Dette er nemlig en af de sager, hvor vi ikke er enige med resten af byrådet.

Vi er godt nok enige i, at NÅR man nu fra byrådsflertallets side HAR brugt 8 mio. kr. til dette formål, så er det da godt, at det rent faktisk har givet et resultat. Men vi er ikke enige i, at dette resultat er værd at ofre hverken 8 mio. af skatteydernes penge på, eller for den sags skyld et lavere million-beløb. Hvis der havde været mulighed for det på nuværende tidspunkt, så ville vi altså stemme imod endnu engang.

På den præmis at et flertal i byrådet nu for længst HAR afsat op til 15 mio kr. til dette formål, er det efter omstændighederne også en relativt glædelig nyhed, at det ser ud til “kun” at koste ca. det halve . Og som nævnt må det ikke mindst betegnes som glædeligt , at det overhovedet bliver til noget mht. denne Roskilde-satsning. Et resultat var nemlig langt fra sikkert ; hverken da byrådsflertallet i sin tid bevilgede de første 10 mio.’s beløbsramme , eller da flertallet forøgede beløbsrammen op til 15 mio. Det var en meget høj satsning fra byrådsflertallets side .

Både som satsning, de 15 mio kr., og som resultat, de 8 mio. kr., finder Enhedslisten dette uforsvarligt over for de udsatte grupper i Roskilde kommune . De udsatte grupper, der er ramt af samme byrådsflertal s budget-nedskæringer. Vi finder det også uforsvarligt over for vores folkeskoler i kommunen, som byrådsflertallet senest har nedskåret rammerne til, med netop 15 mio kr.

– Så alt i alt kan vores “begejstring” nok bedst beskrives med, at vi trods alt glæder os over, at de 8 mio. kr. ikke er helt spildt.

 

På vegne af EL’s byrådsgruppe

Henrik Stougaard