Mangfoldighed og solidaritet

Enhedslisten opererer med et bredt kulturbegreb med mangfoldighed og støtte til selvudfoldelse som nøglebegreber. Gennem kulturen skaber vi fællesskaber og følelsen af at høre til. Vi skaber relationer og skaber bånd. I mødet med de andre opstår sammenhængskraft og solidaritet – et samlet ”os” i stedet for et ”dem og os”. Gennem en styrket kultur styrker vi sundhed og forebyggelse, livsglæde, selvudfoldelse og social inklusion.

Alle skal have lige adgang til at deltage i og bidrage til kulturen med særligt fokus på børn og unge. Vi skal understøtte daginstitutioner, skoler og fritidstilbud i, at alle får del i kulturelle tilbud, som f.eks. musik, idræt og billedkunst. Ingen skal begrænses som følge af, at deres forældre ikke har råd til at betale. Derfor lettere adgang til fripladser eller om muligt gratis adgang.

Kommunen skal understøtte initiativer fra foreninger og ildsjæle med hensyn til mødested, organisering og økonomisk hjælp. Et mødested kan fysisk være mange ting. Mødesteder skal være åbne for et bredt fællesskab i højere grad end lukket for en snæver gruppe, og der skal være plads til alternative initiativer.

Det vil vi:

Støtte til lokale kulturaktiviteter og græsrodsinitiativer.

Fritidspas til børn og unge med socialt behov, også til musiske skoler.

Et kommunalt ejet og drevet opgraderet stadion til brug for alle lokale klubber.

Flere adgangsmuligheder til udendørs fitness og andre udendørs aktiviteter.

Udvikling af idræts-faciliteter for børn og unge i udsatte områder, for eksempel med rekvisit-containere og idrætsinspiratorer.