Deltag aktivt i høringen om P-forhold

Onsdag den 27. maj 2020 tog Roskilde kommune et vigtigt første skridt imod en mere trafik-fredelig, mindre bil-belastet bymidte, for den dag traf et stort flertal i byrådet principbeslutning om at indføre betalingsparkering i bymidten fra 2021. Fra Enhedslisten har vi gennem de seneste snart 30 år arbejdet for trafikal fredeliggørelse af bymidten, og i den forbindelse adskillige gange foreslået betalingsparkering indført. Derfor støtter vi beslutningen om, at man skal kunne tilkøbe parkeringstid. Men, for at dette for alvor kan føre til trafik-fredeliggørelse, skal det kombineres med væsentlige forbedringer af både den kollektive trafik og af forholdene for cyklister. Noget sådant har vi endnu til gode at se konkrete planer for.

Samtidig med principbeslutningen sendte byrådet et forslag til parkeringsstrategi i høring, og dette forslag er simpelt hen ikke godt nok. Det er nemlig et problem, at man med den foreslåede strategi ikke fordeler det begrænsede antal ’licens-parkeringsmuligheder’ rimeligt.

De pladser er der naturligvis rift om. På den ene side står interesserne fra bymidtens handel, erhverv og nyt boligbyggeri, og på den anden side bymidtens nuværende beboere. Som strategi-forslaget er udformet fjerner det i urimeligt omfang nuværende parkeringsmuligheder fra bymidtens beboere og giver det mere eller mindre direkte til den førstnævnte gruppe.  Eksempelvis vil nogle beboere i givet fald få inddraget deres nuværende kantstensparkering eller hidtidige ‘gratis’ parkeringspladser på ejendommens egne arealer.

Bymidtens beboere er jo flyttet ind og har indrettet deres tilværelse ud fra de nuværende forhold. Herunder den balance der er i dag, af muligheder for parkering, kollektiv transport og forholdene som blød trafikant. Nogle vil givetvis godt kunne leve med, at deres bolignære P-muligheder flyttes et par hundrede meter væk. For andre, eksempelvis småbørnsfamilier og gangbesværede, kan det være katastrofalt. – Der er jo endnu slet ikke planlagt de nødvendige forbedringer af kollektiv transport og cyklistforhold.

Her og nu må bymidtebeboernes parkeringsmuligheder derfor kompenseres gennem ændringer i parkeringsstrategien. Det er der heldigvis også mulighed for, idet strategien først skal endeligt vedtages af byrådet en gang sidst på året 2020. Fra nu og indtil da er den i høring, og der holdes et borgermøde en gang efter sommerferien.

Fra Enhedslisten ser vi derfor frem til en konstruktiv høringsproces med mange borgerforslag der kan bidrage til at der tages de nødvendige og rimelige hensyn til bymidtens beboere.

_ _ _

 

Susanne Lysholm Jensen og Henrik Stougaard

Byrådsmedlemmer for Enhedslisten