Fairness og anstændighed sejrede i Roskilde byråd!

56 kommuner har i flere år opkrævet betaling uden hjemmel fra deres ældre borgere! Roskilde kommune er en af dem. Efter fejlen blev opdaget, tilbage i december, var KL hurtigt klar med en officiel udmelding; kommunerne har ikke gjort noget forkert og er ikke forpligtet til at betale noget som helst tilbage til de ældre borgere.

 

Det er ikke ulovligt, men meget unfair

På trods af pres fra KL og Roskildes Borgmesters bestyrelsespost i organisationen, sejrede fairness og anstændighed i Roskilde Byråd alligevel. På foranledning af Enhedslistens ændringsforslag, valgte et samlet byråd, at man ikke ville bukke under for KL’s manglede respekt for ældre medborgere! Havde det f.eks. været en borger, som havde modtaget uretmæssigt kontanthjælp, ville beløbet omgående være krævet tilbagebetalt! Så hvorfor denne forskel?

 

137,50 kr. om dagen for kost og leje af sengetøj

Ifølge forvaltningen har Roskilde Kommune i 2018 drevet 36 rehabiliteringspladser, fordelt på Trekroner og Kastanjehaven. En akutplads eller rehabiliteringsplads er en nødvendighed for disse ældre borger, som er kendetegnet ved at have afsluttet behandling på sygehuset, men som endnu ikke er raske nok til at kunne klare sig i eget hjem.

 

3000 kr. ekstra oven i huslejen

92 pct. af de ældre, der er visiteret til disse pladser er 79 år eller derover, mens gennemsnitstiden for opholdet er 22 dage, svarende til en opkrævning på ca. 3000 kr. Denne udgift kommer selvfølgelig oven i den enkeltes faste udgifter. Forvaltningen oplyser desuden at ca. 400 ældre, i 2018, har været anbragt på denne typer pladser og potentielt blevet fejlopkrævet!

 

Hvordan sagen ender er uvist

Hvor mange der rent faktisk er blevet fejlopkrævet ved kun forvaltningen. Men med henvisning til forældelseslovgivningen vil fejlopkrævninger for de sidste tre år uden videre kunne kræves tilbagebetalt af borgerne! Derfor handlede en del af Enhedsliste-forslaget, som blev vedtaget af byrådet, om en redegørelse for omfanget af fejlopkrævninger over disse år. Vi forventer, at et flertal reelt vil beslutte at betale borgerne tilbage, når forvaltningen præsenterer den endelige opgørelse. Står det til mig, som repræsentant for Enhedslisten, så er dette det eneste rigtige at gøre. Men nu er første skridt i hvert fald taget mod en fair behandling af vores ældre borgere. Borgere, der mener at have betalt uretmæssigt for en akutplads eller rehabiliteringsplads, behøver ikke vente på en kommunal afgørelse, men kan selv henvende sig til kommunen med en forespørgsel.

 

På vegne af Enhedslistens byrådsgruppe Theresa Olesen