En ”Bæredygtig” omgang for skolerne?

Borgmester, Joy Mogensen, og Venstres gruppeforkvinde, Jette Tjørnelund, har begge to, i avisen, givet udtryk for, at et uhensigtsmæssigt forhastet budgetforløb i efteråret nu unødigt presser skolerne.
Man undres!
I lavede et forlig, der fra næste skoleår indebærer skolesammenlægninger i Nord og i Syd, en voldsom reduktion af Vor Frue Skole og en samlet stor besparelse over 3 år. I stod side om side til det ene møde efter det andet og kaldte forliget ”bæredygtigt” og ”lokalt forankret”. I stod sammen og lyttede til skolebestyrelser, medarbejdere og forældre, som stillede kritiske spørgsmål til det grundlag og den proces, der lå bag jeres skoleforlig. I modtog et utal af grundigt gennemarbejdede høringssvar med relevante spørgsmål og ændringsforslag til forliget. På trods af dette besluttede I på sidste byrådsmøde, at forliget skal gennemføres – uden en eneste ændring.
I har undervejs haft alle muligheder for at trække et ”time out kort”, så der kunne være givet mere tid. Men I valgte gang på gang – sammen – ikke at gøre det. Og ja, nu presser det i den grad skolerne unødigt!!
Næste skoleår starter lige om lidt! Bliver der prioriteret arbejdstid til ledelse og medarbejdere, så det kan blive muligt at have skolen klar til det? Får skolebestyrelserne hjælp til procesledelse? Er der lagt planer for transport af elever? Bliver der taget hånd om de børn med særlige udfordringer, som kan fungere på Vor Frue skole, men ikke kan fungere i en stor klasse på en stor skole? Sættes der penge af til det?….Der er stadig et hav af ubesvarede spørgsmål! Det værste man kan gøre nu er at lukke øjnene for de uheldige konsekvenser, ændringerne og processen bringer med sig. Her har I begge et ansvar.

Anna Bondo Nielsen
Enhedslisten