Grusgravning ved Vindinge.

De nuværende fornuftige opstramninger, som ligger i den nye grave tilladelse til de nordlige områder, er udtryk for at borgerne og deres borgergrupper har lavet et
enormt flot stykke arbejde.