Som en tyv i natten

I fredags sagde vi farvel til de første 20 kommunalt ansatte i Roskilde. Forvaltningsfolkene stod
denne gang for skud, og langt de fleste af de 20 nu fyrede ansatte kom fra områderne: ”Børn og
Skole” og ”Social, job og Sundhed”.
Dette skete sandsynligvis ud fra devisen: Når vi lige om lidt vælger at skære voldsomt ude i
børnehaverne, skolerne, socialpsykiatrien, blandt hjemmevejlederne osv. osv., så vil det være
kønnest at lade forvaltningsniveauet gå foran.
Fyringen af forvaltningens medarbejdere var IKKE en del af det budget for 2019, som blev vedtaget
i oktober måned. Og størrelsen på de besparelser, som fulgte med budgettet, lå ikke i nærheden af
det, som byrådet kort tid inde i 2019 nu brugte som grundlaget for den videre debat om kommunens
økonomi. Det var som om, man vågende op til en ”Hov – for resten – vi må hellere spare endnu
mere, end vi havde tænkt – eller regnet os frem til”. Det kom som en tyv i natten: 125 milllioner kr!
Disse ”tillægsbeslutninger”, som alle andre partier end Enhedslisten nu har vedtaget i byrådet, giver
utryghed og rystelser i alle lag i vores kommunale service – både blandt de medarbejdere, som skal
yde – og blandt borgerne, som skal nyde godt af den kommunale service.
I denne omgang medfører fyringerne en ringere overordnet planlægning – en mindre grad af
koordinering og tilrettelæggelse af det arbejde, der foregår i kommunen. Det vil give dårligere
vilkår for ledelse på kommunens institutioner og dermed mindre støtte til folkene ”i marken”.
Forvaltningsfolkene stod for skud i første omgang. Der er løbet desværre kørt. Nu håber vi inderligt,
at byrådet maner til besindighed inden fortsættelsen følger.

Theresa Olesen og Anna Bondo Nielsen.
Enhedslisten, Roskilde.
Sendt som læserbrev til de lokale aviser