Voldsomme besparelser på vej i budget 2020

Fagudvalgene har på møder i marts, april og maj drøftet besparelsesmuligheder i budget 2020-2023 til udmøntning af det af byrådsflertallet (dvs. Socialdemokratiet) helt grotesk overdrevne sparemål på 125 mio. kr. Fagudvalgene har fået besked om, at der foreløbig kun skal præsenteres spareforslag. Før sommerferien ikke kan indgå forslag om skatteforhøjelser, driftsforbedringer eller ændringer i anlægsprogrammet.

 

Borgmesteren havde til byrådsmødet i juni samlet alle spareforslag i fire pakker ud fra, hvilke partier der kunne tilslutte sig forslagene. Den første pakke med budgetforbedringer for knapt 60 mio. kr. rummede forslag, der alle enten klart eller muligvis er budgetforbedringer af teknisk karakter, som ikke skulle give nogen form for serviceforringelser eller forringelser af medarbejdervilkår. Denne pakke var den eneste, som Enhedslisten støttede, at der kan arbejdes videre med. Det samme gjorde resten af byrådet.

 

De øvrige 3 pakker indeholder forslag, der alle klart og utvetydigt handler om nedskæringer, serviceforringelser, takstforhøjelser og forringelser af medarbejdervilkår. Sammen med Socialdemokratiet støttede det radikale byrådsmedlem alle disse pakker, mens de borgerlige stod af overfor pakke 3 (takstforhøjelser). SF stod alene af overfor pakke 4.

Læs mere i vores Kommunalpolitiske Nyhedsbrev Juni 2019