Smid ikke barnet ud med badevandet!

Roskilde har de seneste år sat fokus på tidlig opsporing, så vi tidligere opdager og reagerer på børn
og unge, der er i mistrivsel. Jo tidligere vi reagerer, desto større er chancen for at give den rette
hjælp, inden problemerne vokser sig for store og for uoverskuelig. Den rette hjælp tidligt i forløbet
støtter både barnet/den unge og familien til at få bedre livskvalitet. Samtidigt bliver det på sigt
billigere for kommunen, at problemerne ikke eskalerer.
Med den tidligere opsporing, kom der, som man kunne forvente, væsentligt flere underretninger
og henvisninger i forhold til børn og unge, der har brug for hjælp. Men der blev ikke prioriteret
tilsvarende økonomi til at kunne håndtere de flere problematikker, som nu kom frem i lyset. Tvært
imod, blev der gentagne gange vedtaget besparelser på området. Det kunne naturligvis ikke
hænge sammen, og i 2020 brugte kommunen flere penge, end der var budgetteret med, for at
kunne følge med det øgede behov for hjælp.
I sidste uge vedtog Skole Børne udvalget så, hvordan kommunen skal nedbringe forbruget på
området – både de penge, der er blevet brugt for meget og de besparelser, der er vedtaget på
området. Alt i alt er planen, at forbruget på Børne Unge området skal være 20,2 mio. kr. mindre i
2023 end det er nu. Konsekvenserne bliver bl.a. – færre sagsbehandlere, færre kontaktpersoner og
kortere varighed af indsatser for det enkelte barn.
Det hænger slet ikke sammen med intentionen om en tidlig indsats!
I Enhedslisten støtter vi alle overvejelser om, hvordan ting kan gøres billigere for kommunen, men
det er under forudsætning af, at kvaliteten opretholdes, så vi ikke sætter den tidlige indsats over
styr. Skal vi spare penge på sigt, har vi brug for flere sagsbehandlere og et stærkt fagligt
udgangspunkt for indsatsen.
Derfor foreslog vi, i kommunens Skole Børneudvalg, at de aktuelle besparelser aflyses her og nu,
og at vi følger udviklingen nøje og tilpasser budgettet de effektiviseringer og det eventuelle
mindre behov, som indsatsen på sigt vil føre med sig.

Thorkel Hyllested og Anna Bondo Nielsen
Enhedslisten Roskilde.