Ja til kvoteflygtninge

En lille flok tændte et lys på Stændertorvet for et “ja til kvoteflygtninge” onsdag den 20. december, hvor et stort flertal i Folketinget stemte ja til, at Danmark reelt stopper sin praksis med at tage imod flygtninge. Beskæmmende, at også Socialdemokratiet bakkede op om forslaget.

Kvoteflygtninge er mennesker, som hentes rundt omkring i verden. De udpeges af FN’s flygtningeorganisation (UNHCR) efter, hvem der har størst behov. Ofte er der tale om enlige kvinder, seksuelle minoriteter, mennesker med handicap eller andre, som er i en særligt udsat position og derfor i fare. Mange af dem har hverken fysik eller økonomi til at flygte selv. At blive udvalgt som kvoteflygtning er deres eneste chance for at komme i sikkerhed.

For det andet: Igen og igen hører vi, at der skal hjælpes i nærområderne. Her befinder sig mere end 90 procent af verdens flygtninge befinder sig dér. Der er brug for både fødevarehjælp og støtte til infrastruktur, skoler og hospitaler. Men vi skal også gøre det ved at aflaste gennem kvoteordningen. Når vi tager nogle hundrede særligt udsatte fra lejrene, bliver det lettere for nærområderne at hjælpe mange hundredetusinde andre.