Måske en hellig ’Alliance’!

I sidste uge var der et læserbrev i Roskilde Avis med overskriften: ’Det må kunne gøres bedre’. Hvis ikke det var underskrevet af Bettina Bahrs fra Liberal Alliance, ville jeg have troet, at det var skrevet af Enhedslisten.

I læserbrevet kritiseres Roskilde kommune for de meget høje omgørelsesprocenter på social-og handicapområderne i Ankestyrelsen. Det har vi i Enhedslisten igennem flere år påpeget. Bettina Bahrs giver desuden udtryk for, at der også er et stort mørketal, da mange borgere ikke har overskud til at anke kommunens afgørelser. Vi kunne ikke være mere enige.

Og så fremhæver Bettina Bahrs borgerrådgiveren, der kunne og burde støtte de borgere, der er utilfredse med kommunens behandling af deres sager, men at der ikke er ressourcer nok til at løfte opgaven. Igen er vi fuldstændig enige.Hvert eneste år, når borgerrådgiverens beretning har været fremlagt for byrådet, har vi i Enhedslisten netop peget på, at der er for få ressourcer i borgerrådgivningen til at sikre, at de borgere, der har brug for hjælp, kan få det.

Og som det eneste parti har Enhedslisten ved hver eneste budgetforhandling haft et budgetønske om styrkelse af borgerrådgiverfunktionen. Det har aldrig vundet opbakning fra de andre partier. Enhedslisten vil igen i år fremføre det budgetønske til de kommende budgetforhandlinger, vi tager hul på efter sommerferien. Det lyder til, at vi på det punkt har fået en Alliancepartner.

Det ser vi frem til.

Susanne Lysholm Jensen
Byrådsmedlem for Enhedslisten
Næstformand for Beskæftigelses-og Socialudvalget