Palæstina 70 år efter katastrofen i 1948

Bilal al-Issa fra Det Danske Hus i Palæstina og MF Christian Juhl (EL) kom med hver deres oplæg til en god og lærerig debat mellem de 34 fremmødte, da Enhedslisten den 4. september afholdt debatmøde i Byens Hus over emnet: Hvad er den aktuelle situation for en løsning på den 70 år gamle konflikt?

 

Situationen efter Knessets vedtagelse af en lov, der fastslår Israel som en jødisk stat, blev grundigt diskuteret. Israelske arabere og palæstinensere i de besatte områder må nu regne sig for andenrangs beboere i området, fortalte Bilal al-Issa. Sproget i retssalene bliver fremover kun hebræisk og vedtagelsen af loven får sikkert også frem over betydning for opnåelse af statsborgerskab. Loven slår fast, at jødiske israelere har forrang, hvilket kan give bagslag for Israel i verdensoffentligheden, idet det bliver tydeligt, at Israel er en apartheidstat. Også 20 jødiske organisationer har taget afstand fra beslutningen, der kom igennem Knesset den 18. juli 2018 med stemmerne 62 mod 55.

 

Modstanden mod den israelske politik må komme ikke bare fra palæstinensere (og jøder) i området, men i hele verden er der brug for information, boykot-aktioner og andre aktiviteter, som kan lægge et pres på den israelske regering, lød opfordringen fra Christian Juhl. I Folketinget har Enhedslisten fremsat en række forslag, men udenrigsministeren er ikke til at rokke. Han følger slavisk EU’s linje.

 

Bosættelserne bliver fortsat udvidet i det besatte områder og dertil bygges veje, som kun israelske jøder må køre på. Vejene flankeres ofte af massive og høje mure, der vanskeliggør palæstinensiske bønders arbejde på deres marker. Ofte skal bønderne lange omveje på dårlige veje for at komme under (aldrig over!) bosættervejene.

 

Når sygdom rammer en israelsk araber søger de israelske myndigheder at få vedkommende indlagt på et af fire palæstinensiske hospitaler i Jerusalem, så udgiften for indlæggelsen kan lægges over på det palæstinensiske selvstyre.

 

Mange andre emner blev berørt. En rigtig god aften, hvor Christian Juhl sluttede af med en opfordring til, at du selv besøger Vestbredden og ser palæstinensernes hverdag med egne øjne!