Plastsortering kommer

Som Roskildensere har vi vænnet os til at sortere vores affald. Den ”nye” affaldsordning er efterhånden ikke så ny længere og langt de fleste kan se fornuften i at genanvende værdifulde ressourcer, frem for at brænde dem af. Det er absolut positivt. Da vi indførte ordningen var der naturligvis kritiske røster, men for langt de fleste er affaldssorteringen nu blevet dagligdag. Vi sorterer fordi vi kan se fornuften i det. Som tidligere formand for Klima- og Miljøudvalget havde jeg det privilegium at være med til at søsætte ordningen og det spørgsmål som jeg oftest stødte på, var ikke hvorfor vi skulle sortere. Nej spørgsmål gik på, hvorfor vi ikke skulle sortere noget mere. Specifikt gik spørgsmålet på, hvorfor vi ikke også skulle sortere vores plastikaffald.

Svaret var, at der ikke kunne samles et politisk flertal for at igangsætte plastiksorteringen med det samme, da det kun var Enhedslisten og Radikale Venstre som stemte for det i byrådssalen.  Den beslutning blev truffet helt tilbage i 2015, men der skulle gå fire år mere, inden vi kunne begynde at bide til bolle. Og nu sker der noget. På mødet i Klima- og Miljøudvalget d. 1. oktober i år, besluttede udvalget at igangsætte en forsøgsordning med plastiksortering som skal gennemføres i første halvår 2020. Med den endelige godkendelse i byrådet betyder det, at vi (forhåbentlig!) kan få ordningen udrullet i 2021. Selvom det klart er alt for sent, så er der dog grund til at glæde sig over, at vi nu tager et lille skridt frem mod en mere bæredygtig kommune. Tak for det.

Med venlig hilsen
Jonas Paludan

Tidligere formand for Klima- og Miljøudvalget, Enhedslisten