Ro på – økonomien hænger sammen – også uden panikløsninger !

Borgmesteren blæser lidt skingert i dommedagsbasunerne i rigtig god tid inden det normale budgetforløb går i gang. Man kan kun gisne om hvorfor, det er så magtpåliggende allerede nu at iværksætte besparelser og fyringsrunder.

Roskilde Kommunes økonomi faktisk er ganske god. Jeg vil gerne foreslå hvordan vi får råd til mere og nogle prioriteringer jeg finder vigtigst for os borgerne i kommunen.

Økonomien:

  1. Efter en længere periode med store investeringer – f.eks. Stændertorvet, svømmehallen, Musicon og P-hus – kan vi godt forsvare at skrue lidt ned på anlægsområdet, da anlægsbudgettet reelt har haft omkring dobbelt størrelse i de sidste 4 år. Investeringerne har skabt et godt grundlag for at tiltrække nye skattebetalende borgere. Derfor kunne anlægsbudgettet i højere grad lånefinansieres i stedet for primært af overskuddet på driften.
  2. Grundskatterne kan forøges. Idag ligger Roskilde i den billíge ende.
  3. Kommunens økonomi altid ser værre ud før sommerferien end efter. Der skabes luft henover året så der ved årets slutning er en del flere millioner i kassen end forudset – ofte 50 – 80 mill. kroner.

Roskilde skal fastholde sin position som en driftig uddannelses- og handelsby med et rigt kulturliv som stor attraktion. Men der er behov for og råd til mere:

Med udgangspunkt i en solid økonomi har Roskilde råd til at skabe gode og trygge forhold for alle borgere i kommunen: Roskilde skal også være kendt for stor social ansvarlighed.

Vigtige prioriteringer til budgetforhandlingerne er derfor:

  • Ledige og socialt udsatte skal have hjælp til at komme i arbejde og – hvis det ikke er muligt – på et forsvarligt forsørgelsesgrundlag. Ikke årelange udsigtsløse forløb præget af mistænkeliggørelse. Det kræver bedre normering på Jobcenteret og midler til f.eks. 200 timers job.
  • Ingen nedskæringer på folkeskolerne. Investeringerne i børn og unge er både menneskeligt og økonomisk sund fornuft.
  • Bevillingerne til ældre medborgere skal ikke sættes ned. Som minimum skal budgettet følge udviklingen i det stigende antal ældre. Der er brug for flere almennyttige boliger – også i mindre størrelser til de hellere vil have det.

Roskilde skal i fremtiden være kendt for uddannelse, handel og kultur og for stor social tryghed for alle borgere. Det er for dyrt at lade være.

Per Nielsen

Medlem af Enhedslisten i Roskilde