Solidaritet med det palæstinensiske folk!

Vi er solidariske med det palæstinensiske folk, som lige nu fortsat terroriseres af den israelske stat gennem militær vold og fratages deres private ejendom og jord med henvisning til Bibelen. Vi er solidariske overfor det palæstinensiske folks ret til at gøre modstand overfor den israelske besættelsesmagt, mod fortsat besættelse og diskrimination. Volden i Gaza, Jerusalem, og resten af det historiske Palæstina er et resultat af den fortsatte og øgede bosætterkolonialisme, af intensiveret apartheid og af simpel vold mod et voldsomt svækket og splittet palæstinensisk folk.

Vi støtter BDS-bevægelsens (Boycott, Divestment, Sanctions) boykot af Israel! Vi opfordrer den danske regering til at anerkende Palæstina som stat og til resolut at støtte op om FN’s resolutioner til støtte for det palæstinensiske folk.

Konkret opfordrer vi Roskilde kommune til, på linje med flere norske kommuner, omgående at gennemgå sin indkøbspolitik o.a., idet al samhandel med Israel lukkes ned hurtigst muligt for at lægge pres på den israelske stat, så den årelange besættelse af palæstinensiske områder ophæves.

Roskilde kommune har tidligere afvist at boykotte køb af israelske produkter med henvisning til, at der her er tale om en landsdækkende spørgsmål og derfor skal vedtages i folketinget, men tidligere indenrigsminister Morten Østergård har i et svar på dette spørgsmål understreget, at den kommunale indkøbspolitik er et rent kommunalt spørgsmål!

Fra Enhedslistens generalforsamling skal lyde en opfordring til byrådet i Roskilde kommune: Træd i karakter og boykot israelske varer!

 

Vedtaget på Enhedslistens generalforsamling 20. juni 2021