Budget 2020 – kortsigtet og uambitiøst

 

Har vi råd til at investere i velfærden? Det korte svar er, at vi ikke har råd til at lade være. Godt nok skriver socialdemokraterne og deres forligspartnere DF og Radikale i forligsteksten til budget 2020, at man ønsker at investere i gode og sammenhængende indsatser og i en bredere vifte af tilbud til vores udsatte borgere. Hvordan det hænger sammen med et budget, hvor man skærer ned for 90 mio. og investerer for sølle 1,4 mio. vil vi lade forligspartierne om at forklare. Men en ting er sikkert, og det er at budget 2020 vil komme til at koste os dyrt – både på den korte og den lange bane. Der vil ske forringelser i service, på den forebyggende indsats og i medarbejdernes arbejdsforhold.

Der vil ikke længere være samme adgang til den støtte, som er afgørende for, at især mere udsatte borgere kan komme videre i livet. Der skæres bl.a. ned på mentorer i jobcentret, og på kontanthjælpsmodtagernes støtte til transport i forbindelse med vejledning og praktik. Som medarbejderne meget præcist udtrykker det i et høringssvar, så må opgaven vel være at medvirke til at mindske de barrierer, en borger måtte have ift. at komme i beskæftigelse – ikke gøre dem større. Konsekvensen vil være, at flere borgere forbliver længere på offentlige ydelser. Det betyder større omkostninger for kommunen.

Borgernes problemer forsvinder ikke af, at man forringer eller fjerner den støtte, de har brug for. Når man sparer mentorer væk i jobcentret, vil borgerne henvende sig andre steder i kommunen for at få hjælp til at løse deres problemer. Det er med til at presse medarbejderne, en situation, der vil blive yderligere forværret af de mange medarbejderressourcer, der skal spares væk i forbindelse med budget 2020. Det har indflydelse på trivsel og på sygefravær. Det betyder større omkostninger for kommunen.

En forebyggende og tidlig indsats kan hindre, at sociale problemer vokser sig så store, at de bliver vanskelige at rette op på. Sundhedskampagner kan få nogle til at ændre ryge- og alkoholvaner, og en tidlig og faglig håndtering af hjernerystelse kan betyde at varige skader undgås. Det er bare nogle eksempler på de indsatser, der bliver ramt af de besparelser, det er besluttet at gennemføre med budget 2020. Det betyder større omkostninger for kommunen.

Enhedslisten anerkender dog, at voksensocial området er friholdt for direkte besparelser, og at området med budget 2020 får tilført 35 mio. kr. Det var alle partier i Byrådet enige om forud for budgetforhandlingerne. Det skal nemlig ses i lyset af, at det er et område, der gennem mange år har været underfinansieret – og stadig er det.

Vi må konkludere, at budgetforliget for 2020 er kortsigtet og uambitiøst. I Enhedslisten savner vi den sociale balance. Det er et budget, der vil koste kommunen dyrt – både på den korte og den lange bane.

Susanne Lysholm Jensen
Byrådsmedlem for Enhedslisten
Næstformand for Beskæftigelses- og Socialudvalget