Borgmesterens budget-borgermøder

I maj og juni afholdes tre såkaldte budget-borgermøder. Et i syd, et i nord og et midt i kommunen. De har karakter af borgmester-borgermøder. I hvert fald er det planlagt at borgmesteren indleder, tegner og fortæller, mens byrådets øvrige medlemmer er blevet bedt om at forholde sig tavse og lyttende. En række udvalgte kommunale medarbejdere vil holde oplæg og fungere som gruppe-formænd, referenter mv..
Som inspiration for borgerne er forberedt en række ret konkrete budget-forslag, som man kan tage stilling til, og herudover kan borgerne selv stille egne forslag. Det er imidlertid pt. ikke lykkedes at få ét eneste reelt forbedrings-forslag med blandt eksemplerne. Alle de eksempler, det er planlagt at præsentere borgerne for, er spare-forslag / budgetforbedrende tiltag. Dette til trods for, at Roskilde kommunes økonomi fortsat er god og solid. Sidste års regnskab blev driftsbalancen knapt 70 mio. kr. bedre end budgetteret. Vi er ikke en fattig kommune. Der er råd til de mest nødvendige drifts-forbedringer, og lidt til.
Som Enhedsliste-byrådsmedlemmer vurderer vi, at vores deltagelse vil komme til at legitimere valget af nedskærings-eksempler, og det ønsker vi ikke. Derudover kan vi ikke stå model til pålagt tavshed, når møderne ellers lanceres som “byrådets” debat med borgerne. Så vi har besluttet at holde os væk.
Til gengæld vil vi opfordre alle andre borgere til at deltage i disse budget-borgermøder:
– Kom med debat-indlæg og konkrete forslag, der kan udgøre en hårdt tiltrængt modvægt mod den planlagte samling af nedskærings- og spareforslag.
Møderne afholdes alle fra kl. 18:30 til 21:30.
> 15. maj foregår det på Østervangsskolen.
> 28. maj i Viby Hallen.
> 18. juni i Jyllinge-Hallen.
Mød op og deltag aktivt i debatten!
Venlig hilsen
Enhedslistens byrådsgruppe:
Susanne Lysholm Jensen og Henrik Stougaard