Ingen boliger på Lindebjergvej i Jyllinge

Ingen boliger på Lindebjergvej i Jyllinge

Evan Lynnerup skriver i Roskilde Avis 2.11.2017, at Socialdemokratiet og andre røde partier har besluttet en særlig form for boliger ved Lindebjergvej. Det skal understreges, at Enhedslisten bestemt ikke går ind for at plastre vores grønne områder til med asfalt og mursten. Så ingen boliger ved Lindebjergvej, hvis det står til Enhedslisten. På samme måde som aktive borgere og Enhedslisten forhindrede boliger ved parken/cirkuspladsen øst for centret, bør man gå sammen om at forhindre endnu et forsøg på at reducere de grønne områder i Jyllinge.

Even Lynnerup ønsker private boliger på det grønne område ved Lindebjergvej, underforstået ikke socialt boligbyggeri, som jo dog er billigere. Han hævder, at der er behov for mindre boliger til ældre medborgere, og jeg kan kun støtte tiltag, der forbedrer vilkårene for de ældre. Jeg har ikke noget statistisk materiale til at underbygge, at behovet for mindre boliger til ældre er mindre end hævdet af Evan Lynnerup, men da mine forældre for nogle år siden søgte en mindre bolig i Jyllinge, fik de én tilbudt rimeligt hurtigt. I flere år efter at de var flyttet, fik de flere tilbud om mindre boliger, som de takkede nej til, da de jo havde fået en mindre bolig. Så måske er behovet ikke så stort som hævdet.

Så hold nu grabberne fra vores grønne områder!

Til sidst vil jeg rose den plan, kommunen har lagt for området mellem Jyllingehallerne og Lindebjergvej (bortset fra boligerne). Det er en fantastisk god udnyttelse af et grønt område. Mere af det!

Med venlig hilsen

Michael Larsen

Byrådskandidat for Enhedslisten

Ahornvej, Jyllinge